Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Foldermateriaal

Recreatieschap Drenthe zet Drenthe en Ooststellingwerf op de kaart. Ook letterlijk. Het Recreatieschap ontwikkelt namelijk diverse routefolders, kaarten en brochures van Drenthe.

Recreatieschap Drenthe zet Drenthe en Ooststellingwerf op de kaart. Ook letterlijk. Het Recreatieschap ontwikkelt namelijk diverse routefolders, kaarten en brochures van Drenthe. Deze uitgaves worden verspreid onder de Tourist Info Punten en de ondernemers. Zij zorgen er op hun beurt weer voor dat deze informatie bij de recreanten en toeristen in onze provincie terecht komt. Ook zorgen wij ervoor dat deze uitgaves zoveel mogelijk digitaal te vinden zijn.

Handleiding routefolder

We hebben de nodige instrumenten ontwikkeld voor initiatiefnemers die een eigen route willen realiseren. Denk hierbij aan routes van derden: dorpsommetjes etc.

Klik hier voor het ontwerpen van de routeflyers in Drenthestijl (wilt u alle bestanden ontvangen, neem dan contact op met het Recreatieschap Drenthe).

Klik hier voor het format voor bordjes in de juiste formaten, die in overleg en onder voorwaarden op onze palen kan worden geplaatst.

Deze formats verstrekken we gratis. Hiermee kan je eigen bordjes laten vormgeven en fabriceren. En kan je met behulp van een professioneel vormgever eigen flyers laten maken.

Verschillende folders bij elkaar.

Bestellen foldermateriaal

Wederverkopers kunnen naast onze eigen gratis uitgaves, ook diverse kaarten en routefolders bestellen tegen inkoopsprijs. Bestellen is mogelijk met het invullen en retourneren van het bestelformulier “Bestellijst TIP”, te vinden onder het kopje “Touristinfo”.

Huisstijl

De door ons ontwikkelde routefolders, kaarten en brochures laten we zoveel mogelijk aansluiten op de promotie en huisstijl van Marketing Drenthe. Dit om de recreant en toerist te voorzien van eenduidige en herkenbare informatie van Drenthe. De uitgaves worden vaak samen met Marketing Drenthe en de recreatief-toeristische coördinatoren van de diverse regio’s in Drenthe ontwikkelt. Zo voorkomen we dat we langs elkaar heen werken en dubbel werk doen. En zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we tijdig foldermateriaal beschikbaar hebben voor bijvoorbeeld een internationale beurs.

Drentse Merkgids omslagfoto

Regio’s

Het Recreatieschap maakt naast foldermateriaal voor heel Drenthe ook materiaal voor deelgebieden of regio’s van Drenthe. Onze voorwaarde hierbij is dat minimaal een gemeentegrens wordt overschreden. Hiermee stimuleren wij de samenwerking tussen de lokale (TIP)-organisaties en verspillen we zo min mogelijk dezelfde middelen. Lokale citymarketing clubs of regionale promotieclubs zijn de aangewezen partij om promotie- of informatiemateriaal te ontwikkelen voor gemeentelijke doeleinden.

Kennis

Recreatieschap Drenthe stelt ook financiële middelen ter beschikking voor het opleiden van de medewerkers en vrijwilligers van de Tourist Info Punten in Drenthe en Ooststellingwerf. Maar ook andere organisaties dan de TIP’s zoals recreatieondernemers kunnen hiervan gebruik maken.

Logo Tourist Info

Het logo van de Tourist Info Punten is duidelijk herkenbaar voor onze recreanten en toeristen. Het Recreatieschap draagt zorg voor de beeld- en merkbewaking van het logo.

Ga naar de inhoud