Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Missie, Visie & Strategie

Waar staan we voor en welke waarden vinden wij belangrijk? Onze missie vormt de basis van waaruit alle medewerkers van het Recreatieschap werken. In onze visie leest u waar we voor gaan, wat onze toekomstdroom is en welke bijdrage we willen leveren aan de maatschappij. In onze strategie geven we weer hoe we onze visie werkelijkheid willen laten worden.

Onze missie

Het Recreatieschap Drenthe staat midden in de recreatief-toeristische sector in Drenthe en Ooststellingwerf. We ondersteunen, ontwikkelen en voeren uit met oog voor de omgeving en in de wetenschap dat recreatie en toerisme van groot belang zijn voor de vitaliteit van Drenthe. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Onze visie

Het Recreatieschap Drenthe is voor de Drentse gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf hun ‘spin in het web’ op het gebied van recreatie en toerisme. Op de terreinen beleidsadvisering, routebureau en projectontwikkeling  zijn wij dé kennisbron voor de gemeenten en leveren wij kwalitatief hoge dienstverlening en service. Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, vernieuwing, pro-actief zijn, samenwerken, omgevingsbewust zijn, kansen herkennen en pakken, toegevoegde waarde leveren aan gemeenten en de sector. Iedere dag werken wij met passie en gedrevenheid om de kwaliteit van het recreatief-toeristisch product Drenthe te versterken.

Onze strategie

Het Recreatieschap Drenthe:
Ga naar de inhoud