Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Organisatie

Recreatieschap Drenthe is een klein maar gedreven samenwerkingsverband van en voor de Drentse gemeenten en de Friese gemeente Ooststellingwerf. Het Recreatieschap ondersteunt de gemeenten in de vitalisering en groei van de vrijetijdssector in Drenthe en Ooststellingwerf.

Sinds 1998

Recreatieschap Drenthe is in zijn huidige vorm in 1998 opgericht door de Drentse gemeenten. Later heeft de Friese gemeente Ooststellingwerf zich ook aangesloten bij het Recreatieschap.

Gemeenschappelijke regeling

Om op recreatief-toeristisch gebied te kunnen samenwerken, hebben de gemeenten zich verenigd in de gemeenschappelijke regeling: Recreatieschap Drenthe. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt hiervoor het wettelijke kader om op publiekrechtelijke wijze samen te kunnen werken. Destijds met een vooruitziende blik want samenwerking tussen gemeenten is in toenemende mate noodzakelijk. Dit om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken van de overheid. En samenwerking leidt tot een efficiëntere aanpak en kostenbesparing. Zeker op recreatief-toeristisch gebied is samenwerking noodzakelijk vanwege de (gemeentegrens)overschrijdende projecten.

Korte lijnen

Het Recreatieschap kent een platte organisatiestructuur. Het grote voordeel hiervan is dat de communicatielijnen tussen de medewerkers zeer kort zijn. Hierdoor kunnen wij snel vragen beantwoorden en schakelen bij het nemen van besluiten.

Medewerkers

Binnen het Recreatieschap zijn we samen verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen. Samen behalen we het beste resultaat en daar dragen we ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor. Al onze medewerkers zijn belangrijk voor de dienstverlenende organisatie die wij zijn. Alleen met deskundige en professionele medewerkers kunnen wij de prestaties leveren die van ons verwacht mogen worden. Uiteraard is onze directeur formeel eindverantwoordelijke. Hij legt op zijn beurt weer verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap.

Jaarrekening

Jaarlijks maken we de balans van onze activiteiten op. In ons jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening leest u de resultaten en cijfers over hoe wij de aan ons toevertrouwde bijdragen van de gemeenten hebben besteed.

Ga naar de inhoud