Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AORTA

De recreatief-toeristische beleidsmedewerkers van de Drentse gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf komen om de 6 weken bij elkaar.

Algemeen Overleg Recreatie en Toerisme Ambtenaren

De recreatief-toeristische beleidsmedewerkers van de Drentse gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf vergaderen om de 6 weken met elkaar. Dit Algemeen Overleg Recreatie en Toerisme Ambtenaren (AORTA) staat onder voorzitterschap van het Recreatieschap.

Delen

Tijdens dit overleg delen de beleidsmedewerkers hun kennis en ervaringen met elkaar. Er worden nieuwe projecten en ontwikkelingen besproken. En er worden regelmatig sprekers uitgenodigd voor het toelichten van interessante onderwerpen. Naar gelang de actualiteit worden vanuit het AORTA soms kleinere werkgroepen gevormd om te kunnen werken aan adviezen voor de gemeenten.

Samenwerking

Het Recreatieschap stimuleert met het Algemeen Overleg Recreatie en Toerisme Ambtenaren niet alleen de samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van recreatie en toerisme. Ook met de aanwezigheid van medewerkers van Marketing Drenthe en provincie Drenthe wordt met deze organisaties de samenwerking gezocht.

Afbeelding van een menselijk lichaam waar organen zichtbaar zijn.
Ga naar de inhoud