Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Taken

We zijn een onmisbare, verbindende schakel tussen de gemeenten en andere stakeholders binnen de recreatief-toeristische sector.

Onze taken vervullen wij zonder eigen belang. De financiële middelen die wij van de Drentse gemeenten en Ooststellingwerf ontvangen investeren wij in de vrijetijdssector van de betreffende gemeenten. We zijn een onmisbare, verbindende schakel tussen de gemeenten en andere stakeholders binnen de recreatief-toeristische sector. Ook zorgen we met onze Drenthe-brede visie voor afstemming van beleid tussen de diverse gemeenten. En we behartigen de belangen van de Drentse gemeenten en Ooststellingwerf. Hiervoor hebben onze directeur en beleidsmedewerkers zitting in diverse overlegplatforms.

Wat doen wij

Gezin bij een bungalow

Projecten

Op verzoek van de gemeenten initiëren, stimuleren en/of administreren we projecten die tot doel hebben om de recreatieve sector in Drenthe te versterken. Tevens kunnen we door de inzet van ons stimuleringsfonds een financiële en actieve rol spelen.

Knooppuntpaal met op de achtergrond een hunebed

Routebureau Drenthe

Het Recreatieschap is hét Routebureau van Drenthe. Wij zijn dé expert op het gebied van het ontwikkelen, bewegwijzeren en onderhouden van recreatieve routes. Wij zijn eigenaar van de fiets- en wandelknooppunten, vele themaroutes, hippische en mtb-routes. Voor de recreant ontwikkelen we informatiemateriaal: zoals kaarten, folders en e-books (vaarrecreatie). Ook verzorgen wij de informatie op de toeristische website drenthe.nl.

Groep mensen bij een foodtruc

Bijeenkomsten

Recreatieschap Drenthe brengt de verschillende stakeholders op recreatief-toeristisch gebied met elkaar in contact. Dit doen wij onder andere door het organiseren van bijeenkomsten zoals de Recreatiesociëteit en het Recreatiecongres. Het doel is met elkaar in gesprek te komen, elkaar te informeren en te inspireren en de samenwerking met elkaar te zoeken.

Kennisbank

Het Recreatieschap verzamelt voor u rapporten waarin u cijfers, doelgroepen, trends en ontwikkelingen kunt terugvinden over leisure en de vrijetijdssector in Drenthe. Ook wordt in opdracht van ons tweejaarlijks het Ecorys-rapport opgesteld met hierin de cijfers en beschrijving van de economische impact van toerisme voor Drenthe. Deze rapporten worden verzameld in onze kennisbank.

Verschillende folders van Drenthe

Informatievoorziening

Recreatieschap Drenthe houdt zich, op verzoek van de gemeenten, vanaf 2016 met een aantal overkoepelende taken bezig op het gebied van de toeristische informatievoorziening. Wij ontsluiten onder andere digitale informatie voor recreanten en toeristen. 

Skip to content