Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Touristinfo

Onderstaande informatie is bedoeld voor zakelijke relaties. Ben je op zoek naar toeristische informatie over de provincie Drenthe, ga dan naar www.drenthe.nl.

Sinds 2003 kunnen toeristen en recreanten in Drenthe en Ooststellingwerf voor toeristische informatie bij Tourist Info Punten (TIP) terecht. Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor haar eigen TIP’s. In veel gevallen is hiervoor binnen de gemeente een aparte stichting in het leven geroepen. Recreatieschap Drenthe houdt zich, op verzoek van de gemeenten, sinds 2016 met een aantal overkoepelende taken bezig op het gebied van de toeristische informatievoorziening.

Taken informatievoorziening

De taken van het Recreatieschap op het gebied van de toeristische informatievoorziening zijn:

    • Het ontsluiten van digitale informatie voor recreanten en toeristen. Hiervoor beheren wij de toeristische database van Drenthe en Ooststellingwerf en houden wij de toeristische basisinformatie actueel. Ook worden gegevens omtrent evenementen ingevoerd. Ondernemers kunnen hierin hun eigen gegevens bijwerken door zelf in te loggen op de database. De data in de database wordt gedeeld met een groot aantal andere toeristische websites. Ook vormt de database de grondslag voor de toeristische website www.drenthe.nl;

    • Het ontwikkelen van toeristisch foldermateriaal zoals bijvoorbeeld de Drenthe gids. Wederverkopers kunnen ook andere kaarten en routefolders bij ons bestellen tegen inkoopsprijs. Bestellen is mogelijk met het invullen en retourneren van het bestelformulier;

    • Kennisontwikkeling: Recreatieschap Drenthe organiseert bijvoorbeeld cursussen voor de medewerkers van de Tourist Info Punten;

    • Het Recreatieschap stimuleert de samenwerking tussen diverse Tourist Info Punten uit de Drentse gemeenten en Ooststellingwerf;

    • Beeld- en merkbewaking Tourist Info.

Wandelend stel

Hieronder vindt u meer informatie over onze digitale informatievoorziening en ons toeristisch foldermateriaal.

Moeder en dochter kijken naar een fietspaneel

Eigen informatiepaneel

Wilt u een eigen informatiepaneel op uw recreatiebedrijf voorzien van wandel- of fietsknooppunten en wilt u daar uw eigen logo op?
Verschillende folders van Drenthe

Foldermateriaal

Recreatieschap Drenthe zet Drenthe en Ooststellingwerf op de kaart. Ook letterlijk. Het Recreatieschap ontwikkelt namelijk diverse routefolders, kaarten en brochures van Drenthe.
Drenthe.nl

Digitale informatievoorziening

Recreatieschap Drenthe speelt een belangrijke rol bij het ontsluiten van digitale informatie voor recreanten en toeristen.
Ga naar de inhoud