Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Algemeen Beleid

Hier staan documenten die niet onder algemeen beleid vallen.

Paper Brede Welvaart Drente CELTH

CELTH heeft onderzocht hoe recreatie & toerisme kan bijdragen aan een betere leefomgeving, gezondheid, cultuurbehoud en sociale samenhang.

Visie op routegebonden recreatie 2024-2030

Deze visie dient als spoorboekje voor voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van het routeaanbod van Recreatieschap Drenthe. Hierdoor kunnen we inspelen op kansen en uitdagingen, bijdragen aan een gevarieerd routeaanbod en zorgen voor een aantrekkelijke en beweegvriendelijke omgeving.

Perspectief Drenthe 2030

Recreatieschap Drenthe heeft samen met Provincie Drenthe en Marketing Drenthe gewerkt aan het Perspectief Drenthe 2030.
Algemeen beleid

Inspiratiedocument gemeentelijk beleid voor recreatie en toerisme

Dit document dient ter inspiratie voor het opstellen van nieuw beleid. Het kan worden gebruikt als een bron voor input of als een checklist tijdens het proces van opstellen.
Een man staat wazig/vervaagt in een kamer.

Perspectief 2030

Perspectief Bestemming Nederland 2030 is de landelijke visie op toerisme in Nederland. Deze visie werd samengesteld door ruim honderd experts uit sectoren als toerisme, mobiliteit, onderwijs en cultuur. Dit rapport is de basis voor het Perspectief Drenthe 2030.
Ga naar de inhoud