Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Bestuur

Recreatieschap Drenthe heeft een Algemeen en een Dagelijks Bestuur.

Algemeen bestuur

Vanuit elke Drentse gemeente en de Friese gemeente Ooststellingwerf heeft een wethouder zitting in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap. Deze wethouder heeft recreatie en toerisme in zijn of haar portefeuille. Het Algemeen Bestuur komt vijf keer per jaar bijeen. De besluitvorming binnen het Algemeen Bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.

Dagelijks bestuur​

Een afvaardiging van het Algemeen Bestuur vormt het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap. Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor. Hiervoor komen zij ook vijf keer per jaar bijeen. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt Recreatieschap Drenthe naar buiten toe. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn nauw betrokken bij de uitvoerende taken van het Recreatieschap.

Agenda

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur kunt u desgewenst bijwonen. Een week voor aanvang van een nieuwe vergadering wordt de agenda gepubliceerd.

Vergaderschema

Het Algemeen Bestuur vergadert 5x per jaar. Het vergaderschema met de vergaderdata voor een heel jaar kunt u hieronder vinden.

Notulen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden genotuleerd. Deze notulen zijn openbaar en bekijkt u hieronder.
Skip to content