Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Historische namen Holtingerveld

Bijdrage van Recreatieschap maakt historische benaming paden Holtingerveld mede mogelijk.

Elf fiets- en zandpaden in het Holtingerveld hebben sinds 13 september een naam. De namen verwijzen allemaal naar de rijke historie van het gebied dat gevormd is door de ijstijd en de Tweede Wereldoorlog. Fietsers en wandelaars kunnen zich nu beter oriënteren. ‘Met het plaatsen van de borden is het verleden nu nog meer zichtbaar in het Holtingerveld en het draagt ook bij aan de veiligheid’, aldus wethouder Henk Doeven.

Realisatie

Er waren in het gebied twee paden die al een naam hadden: de Hunebeddenweg en Studentenkampweg. Daar zijn 13 september het G.H. Voermanpad, Hooiweg, Westerzandpad, Rolbaan, Startbaan, Moerpad, Holtingerveldpad, Platteweg, Lupinenweg en Wittelterveldpad bijgekomen.

Initiatief

Het initiatief om de fiets- en zandpaden in het Holtingerveld een naam te geven komt van de Historische Vereniging Havelte e.o. In samenwerking met de gemeente Westerveld en alle terreineigenaren is het project gerealiseerd. De realisatie is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het stimuleringsfonds recreatie en toerisme van het Recreatieschap Drenthe.

Groep mensen met verschillende straatnaamborden
Skip to content