Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fonds

Elk jaar ontvangt het Recreatieschap een financiële bijdrage van de Drentse gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf. Deze bijdragen bestaan per gemeente uit een vast bedrag en een variabele component. De variabele component is gebaseerd op het aantal toeristische overnachtingen in een gemeente. Tezamen vormen deze bijdragen het stimuleringsfonds voor recreatie en toerisme. Met dit fonds financieren wij onze eigen recreatief-toeristische projecten. Maar ook de recreatief-toeristische projecten van gemeenten of andere partijen binnen de recreatief-toeristische sector.

Doel van het fonds

De vrijetijdssector is een dynamische sector met snel veranderende omstandigheden en wensen vanuit de markt. Om in te kunnen spelen op de wensen van de hedendaagse gast, hebben de Drentse gemeenten steeds meer behoefte aan een flexibel, financieel speelveld waarmee zij snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de recreatief-toeristische sector. Het stimuleringsfonds voor recreatie en toerisme maakt dit mogelijk doordat wij hiermee snel en efficiënt financiële middelen beschikbaar kunnen stellen.

Effectief

Met ons stimuleringsfonds voor recreatie en toerisme hebben wij menig recreatief-toeristisch project sluitend kunnen maken waarvan de financiële middelen anders ontoereikend waren. Ook generen wij andere subsidiegelden waarmee we samen met een financiële bijdrage uit ons fonds, nieuwe projecten kunnen financieren.

Projectmultiplier

De afgelopen 5 jaar ontvingen we € 1.287.802,- aan fondsgeld van de gemeenten. Daarmee is € 8.000.000,- aan projecten gerealiseerd. Met een multiplier van 7 een fantastisch resultaat dus!

Voorwaarden

Recreatieschap Drenthe toetst een aanvraag voor een financiële bijdrage uit ons fonds voor recreatie en toerisme aan een aantal voorwaarden. Deze zijn onder andere:

Participatie in actuele projecten

Nederlands en Duist puzzelstukje

Verbetering tweetaligheid van musea Veenpoorten/Moorpforten

De tweetaligheid van de voorzieningen is van belang om de gebieden aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens als een samenhangend natuurpark zichtbaar te maken.
Stellingenpad op een kaart

Realisatie streekpad ‘Het Stellingenpad’

Het Stellingenpad wordt een 223 kilometer lang pad dat de geschiedenis van de Stellingwerven volgt en de mooie en stille plekken in het landschap opzoekt.
Landschap van de Hondsrug

Stichting De Hondsrug UNESCO Global Geopark

De Hondsrug heeft de Geopark- en UNESCO-status. Alle partners willen het gebied verder ontwikkelen en promoten.

Marketingagenda Zuidwest Drenthe

Door gezamenlijke en gestructureerde aanpak voor de regiomarketing wordt de vrijetijdseconomie in de regio Zuidwest Drenthe versterkt.
Knapzakroute logo

Digitale Knapzakroutes

Al jaren zijn de Knapzakroutes een begrip voor wandelaars binnen en buiten Drenthe. Voortaan kun je ze gratis downloaden.
Logo Hünenweg

Hünenweg

Het Hondsrugpad en de Hünenweg zijn twee wandelroutes die in Emmen samenkomen.
2 personen aan het wandelen

Afgerond – Van wandelkompas naar Wandelplatform

Drenthe wil een aantrekkelijke en vitale wandelprovincie zijn. In het rapport 'Wandelkompas' is duidelijk omschreven wat nodig is om dat te realiseren.
Infopaneel

Open Monumentenborden

Samen met de ANWB, BOKD en de stichting Drents Monument willen we alle Open Monumentenborden waar zowel het ANWB-logo en het Recreatieschap logo op staan, gaan vervangen.
Verschillende type fietsers

Buitensportfonds

Toeristisch-recreatieve routes die door vrijwilligers worden onderhouden, kunnen ondersteuning krijgen van het buitensportfonds.
Kabouter van hout

Afgerond – ‘Beleefroutes’ in het Holtingerveld

Ontdek de 'beleefroutes' in het Holtingerveld.
Familie knipt een lantje door

Afgerond – Familiepad Koekange

Jonge inwoners van Koekange knipten maandag 6 juli 2020 een lint door en daarmee was de opening van het familiepad Koekange een feit.
Boomhut Battle logo

Afgerond – De Boomhut Battle

Het programma De Boomhut Battle is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking tussen ondernemers en overheden Drenthe op de kaart zet.
Ga naar de inhoud