Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Training PPLG voor ambtenaren recreatie en toerisme

Geslaagde training over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied tijdens het AORTA overleg op een toepasselijke vergaderlocatie bij Boerin Agnes in Gasselternijveen.

Tijdens ons AORTA overleg (Algemeen Overleg Recreatie en Toerisme Ambtenaren) hebben we een training georganiseerd over het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Op een toepasselijke vergaderlocatie bij Boerin Agnes in Gasselternijveen.

Naast het opdoen van kennis over de ontwikkelingen rond stikstof, landbouw, natuur, water en klimaat, bood de sessie gelegenheid om met elkaar in dialoog te gaan. We hebben gesproken over de kansen en uitdagingen die de ontwikkelingen met zich meebrengen voor recreatie en toerisme: hoe kan de sector een significante bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied?

Uitkomst: recreatiemaatregelen zijn niet alleen de spreekwoordelijke ‘jus op de aardappels’; maar de sector is wat ons betreft ook een hoofdingrediënt van de maaltijd. Met potentie om nog meer bij te dragen aan de brede welvaart op het platteland. Deze inzichten vormen een stap in de voorbereiding op deelname aan de toekomstige gebiedstafels vanuit het perspectief van recreatie en toerisme.

Dank aan alle deelnemers voor de constructieve bijeenkomst en aan Gertjan Elzinga en Titian Oterdoom voor het delen van de kennis. Laten we gezamenlijk blijven streven naar een bloeiende en duurzame recreatiesector!

Ga naar de inhoud