Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Toeristische sector Drenthe en Ooststellingwerf krimpt in 2020

Toeristische sector Drenthe en Ooststellingwerf krimpt in 2020.

De toeristische sector in Drenthe en Ooststellingwerf is van groot belang voor de economie en werkgelegenheid. De sector had in 2020 een moeilijk jaar door de coronacrisis. Veel recreatief-toeristische bedrijven waren in het voorjaar van 2020 lange tijd gesloten met als gevolg een verlies van omzet. Toen de bedrijven weer open mochten, hebben zij dit verlies in de rest van 2020 niet meer kunnen compenseren. In Drenthe werd in 2020 € 873 miljoen omgezet binnen de toeristische sector en in het Friese Ooststellingwerf € 56 miljoen. Een daling t.o.v. 2019 van 25%. Genoemde bedragen zijn exclusief de coronasteun die vanuit de overheid aan de toeristische sector is toegekend.

Deze cijfers blijken uit het Ecorys onderzoek dat in opdracht van Recreatieschap Drenthe is uitgevoerd. Het onderzoek laat de resultaten zien van de economische betekenis van receatie en toerisme in Drenthe en Ooststellingwerf.

Dagtochten en overnachtingen

Zowel het aantal dagtochten als het aantal overnachtingen is in 2020 teruggelopen van 9,2 miljoen overnachtingen in 2019 naar 7,8 miljoen in 2020. Van de totale bestedingen van de overnachtingen is de omzet teruggelopen van € 493 miljoen naar circa € 396 miljoen. De hotels, groepsaccommodaties en bungalowparken hadden te maken met een terugloop in het aantal overnachtingen. Het aantal overnachtingen op campings groeide wel licht. Dit kwam doordat veel Nederlanders in 2020 in eigen land op vakantie gingen. De verwachting is dat de sector ook in 2021 last blijft houden van de coronacrisis. Wellicht kunnen campings en bungalowparken iets profiteren van de toegenomen binnenlandse vraag.

Gezin op de camping met een campingbus

Werkgelegenheid

Minder bestedingen van recreanten en toeristen resulteerde in een lagere omzet en daarmee van een afname van de directe en afgeleide werkgelegenheid binnen de sector. Minder banen bij verblijfsaccommodaties en attracties, maar dus ook bij de lokale middenstand en horeca. In 2020 genereerden de toeristische bestedingen 16.706 arbeidsplaatsen. Een krimp van bijna 25% t.o.v. 2019. Het werkelijke aantal arbeidsplaatsen lag hoger door de financiële coronasteun van de overheid.

Ga naar de inhoud