Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tijdelijk omleidingen voor tracé Hünenweg en Landgoederenroute Eelde

Waterschap Hunze en Aa’s voert op dit moment werkzaamheden uit aan de waterkeringen in de polders Lappenvoort-Oosterland.

De wandelpaden op de waterkering worden tijdens de uitvoering van werkzaamheden deels afgesloten. Na de werkzaamheden worden de wandelpaden weer opengesteld. De kade wordt versterkt met aandacht voor natuurwaarden. Zo wordt de versterkte waterkering deels ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Ook worden langs watergangen oevers natuurvriendelijk ingericht en zijn vleermuiskasten opgehangen.

Tracés van de Hünenweg en Landgoederen Eelde lopen hierover heen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de route tijdelijk om te leggen. 
Wij hopen dat na de werkzaamheden de route weer hersteld kan worden en we kunnen genieten van het nieuw gecreëerde wandelpad. 

Omleiding Hünenweg
Omleiding Hunenweg
Omleiding Landgoederen Eelde
Omleiding Landgoederen Eelde
Skip to content