Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Stand van zaken Vitale Vakantieparken

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de organisatie voor uitvoering van het actieprogramma.

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de organisatie voor uitvoering van het actieprogramma. Er zijn vacatures uitgezet voor de taskforce, gesprekken gevoerd en de gemeenten zijn aan de slag gegaan met het inrichten van uitvoeringsteams. Daarnaast is kwartiermaker Merlijn Pietersma de provincie in getrokken om diverse gesprekken te voeren met ondernemers over zowel excelleren als transformeren. In dit nieuwsbericht uit de nieuwsbrief van de provincie Drenthe leest u er meer over en praten we u bij over de stand van zaken rond Vitale Vakantieparken Drenthe!

Uitvoering actieprogramma

In alle gemeenten is de afgelopen maanden het actieprogramma Vitale Vakantieparken bestuurlijk behandeld en is ingestemd met de voorgestelde aanpak. Dat betekent dat de voorbereidingen voor de uitvoering van het programma in volle gang zijn. Gemeenten:

 • zijn bezig met het vertalen van de Drentse ambities naar lokale ambities en acties;
 • stellen ambtelijke capaciteit beschikbaar;
 • stellen een coördinator Vitale Vakantieparken aan;
 • richten integrale uitvoeringsteams op.

 

Deze uitvoeringsteams, die bestaan uit onder andere beleidsmedewerkers sociaal domein, ruimtelijke ordening en recreatie & toerisme, gaan doelgericht samenwerken met vakantieparken. De gemeentelijk coördinator stuurt het team aan en is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en VVE’s die willen excelleren of transformeren. Inmiddels zijn de volgende coördinatoren bekend:

Aa en Hunze: Ellen Huitema
De Wolden-Hoogeveen: Reina Boels
Westerveld: Roelof Veldhuis
Borger-Odoorn: Dirk Jan Haan
Coevorden: Gerda Boerema
Midden-Drenthe: Peter Klont
Noordenveld: Janine Hogeman

Rode tent staat op een campingveld.

Vragen

Heeft u een vraag over de uitvoering van het actieprogramma, dan kunt u contact opnemen met de coördinator vitale vakantieparken in uw gemeente (of beleidsmedewerker recreatie & toerisme) of mailen naar vv@recreatieschap.nl.

Stuurgroep

Sinds 1 september 2018 is er een stuurgroep vitale vakantieparken. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen uit het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe. In de stuurgroep hebben zitting:

 • Henk van de Boer, voorzitter;
 • Henk Brink, gedeputeerde Vrijetijdseconomie en fietsen;
 • Mieke Damsma, burgemeester gemeente Midden-Drenthe;
 • Jan Zwiers, wethouder gemeente Coevorden, lid Dagelijks Bestuur Recreatieschap Drenthe;
 • Dick Dijkstra, directeur Recreatieschap Drenthe
 • Jurian Brekelmans, RECRON

Jeroen Westendorp, wethouder gemeente Noordenveld is plaatsvervangend lid. De stuurgroep komt een keer in de acht weken bij elkaar.

Taskforce

De zogeheten Taskforce (een kleine club van specialisten, zoals een transformatie- en excellentiemanager en ondernemersadviseur) wordt de komende tijd actief voor Vitale Vakantieparken. Deze (tijdelijke) taskforce ondersteunt en adviseert gemeenten en parken als een ‘vliegende brigade’ bij het excelleren en transformeren.
Om doelgericht te kunnen werken wordt een organisatievorm ingericht die flexibel en slagvaardig is. De leden van de taskforce zijn vooral te vinden in ‘het veld’, gemeentehuizen en op de parken. Huize Tetrode in Assen wordt tot eind 2018 de uitvalbasis van de Taskforce.

De werving van leden voor de Taskforce is momenteel in volle gang. Zij stellen zich graag aan u voor tijdens het Recreatiecongres van Recreatieschap Drenthe op 6 december 2018.
In de tussentijd ondersteunen kwartiermaker Merlijn Pietersma en interim-programmamanager Lars Pijlman alvast verschillende parken en gemeenten.

Instrumenten
In voorbereiding op de start van de Taskforce werken Merlijn en Lars aan diverse instrumentenen uit het actieprogramma die naar verwachting vanaf december 2018 beschikbaar zijn. Het gaat om:

 • het RecreatieExcellentieProgramma (REP);
 • rentekortingsregeling voor vakantieparken die willen excelleren;
 • Drents Ontwikkelperspectief;
 • transformatieladder.

Meer informatie over de instrumenten volgt na het Recreatiecongres in december.

De Berenkuil wil excelleren

Camping Landgoed De Berenkuil in Grolloo wil graag excelleren en voerde daarover gesprekken met kwartiermaker Merlijn Pietersma en de gemeente. Eigenaar Sanne Veenstra: “Als topcamping hebben we een continue focus op kwaliteitsverbetering en innovatie. Om De Berenkuil naar een nog hoger plan te tillen heb ik contact gezocht met de gemeente Aa en Hunze. Samen zijn we om tafel gaan zitten met Vitale Vakantieparken. De intentie is om met behulp van deze samenwerking en daaruit voortvloeiende adviezen De Berenkuil te blijven optimaliseren passend bij de verblijfsrecreatie op top Europees niveau”.

Ook excelleren?

Wilt u ook excelleren en heeft u plannen, neem dan contact op met de coördinator vitale vakantieparken in uw gemeente of bel met Merlijn Pietersma via 06-81909921.

LandelijkeToerismetop
Op 10 oktober was de eerste landelijke toerismetop in Deventer.
Daar werd duidelijk dat de doelen uit het actieprogramma Vitale Vakantieparken goed aansluiten op de kansen die de aanhoudende groei van het toerisme biedt voor alle ondernemers in het land. Interim-programmamanager Lars Pijlman gaf een presentatie over Vitale Vakantieparken Drenthe. Lars: “Uit de reacties van aanwezige ondernemers en professionals werd duidelijk dat de aanpak van Drenthe wordt gewaardeerd vanwege de innovatieve, integrale en uitvoeringsgerichte benadering. We worden landelijk gezien als een koploperprovincie als het gaat om het versterken van de verblijfsrecreatiesector. We gaan graag met u aan de slag om om deze verwachtingen waar te maken!”. 

Logo Vitale Vakantieparken Drenthe

Vitale Vakantieparken Drenthe

Drenthe ontvangt graag toeristen en wil deze toeristen naast gastvrijheid en vermaak aantrekkelijke en eigentijdse verblijfsaccommodaties kunnen bieden.

Drenthe richt zich de komende jaren op vitale vakantieparken: vakantieparken met bijzondere verblijfsaccommodaties, die (oer)natuur, landschapsbeleving en cultuur versterken, geïntegreerd zijn in de omgeving en ultiem vermaak bieden voor het hele gezin.

Om dit te realiseren, faciliteren provincie Drenthe, gemeenten, RECRON en Recreatieschap Drenthe vakantieparken die willen uitblinken en kansen hebben om mee te doen in de binnenlandse en/of Europese top. Daarnaast worden parkeigenaren en/of VvE’s van parken zonder recreatieve toekomst begeleid naar een passende andere bestemming. Dit is maatwerk: één park, één plan.

Ga naar de inhoud