Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Staatsbosbeheer en Recreatieschap Drenthe

De ondertekening van de overeenkomsten voor het wandelnetwerk geeft wandelaars garantie op optimale beleving.

Vandaag is de raamovereenkomst voor de aanleg en het onderhoud van de wandelnetwerken op Staatsbosbeheer terrein ondertekend door de directeur van Staatsbosbeheer B. Hummelen en D. Dijkstra, directeur Recreatieschap Drenthe. Per gebied wordt ook een deelovereenkomst afgesloten en ondertekend waarin de specifieke afspraken voor dat gebied vermeld staan. Samen dragen we er zo zorg voor dat de wandelaar Drenthe en Ooststellingwerf optimaal kan beleven.

Staatsbosbeheer en Recreatieschap Drenthe onderteken overeenkomst over wandelnetwerk
Ga naar de inhoud