Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vragen en antwoorden over het wandelnetwerk

Hoe staat het met de wandelnetwerken in Nederland?

In Nederland zijn de meeste provincies al volledig voorzien van een wandelnetwerk. Ook in Drenthe zijn de meeste gemeenten begonnen met het wandelknooppuntennetwerk. Wat kunnen we hier over melden? Meerdere omliggende gemeenten zijn in meer of mindere mate al bezig met het aanleggen van een netwerk. Bekijk hier de stand van zaken.

De twee meest voorkomende bordjes zijn die van de knooppunten zelf en die van de tussenliggende tracepalen.

Knooppuntpaal
Tracépaal
 

Dit is lastig te zeggen en per gebied verschillend. De verwachting (op basis van andere gebieden) is dat de gebieden rondom kernen en natuurgebieden meer wandelaars trekken en in andere gebieden minder. Per keer gaat het vaak maar om beperkte aantallen wandelaars. Over het algemeen wandelen mensen alleen, met z’n tweeën of hooguit met vier mensen. Daarnaast zijn wandelaars veelal rustige recreanten en nemen ze meer afval mee dan dat ze achterlaten.

Ja, deze blijven behouden. Sterker nog,  het is waar mogelijk de bedoeling om het wandelnetwerk af te stemmen op de ommetjes.  De ommetjes zijn ontwikkeld met kennis van de lokale bevolking en die kennen de mooiste paadjes en hebben het beste contact met grondeigenaren. 

 Ommetjes die over het wandelnetwerk gaan hebben als voordeel dat er gebruik gemaakt kan worden van de palen van het Recreatieschap. Dit drukt ook de kosten van de ommetjes.

Door onze palen te gebruiken kunt u kosten besparen. Wel vragen we u rekening te houden met een stukje uniformiteit en uitstraling. We vragen u daarom rekening te houden met het formaat van uw bordjes (8 breed en 8 of 12 cm hoog). Bij voorkeur dezelfde soort en grootte pijlen en rekening houdend met de kleuren die kleurenblinden kunnen onderscheiden. Daarnaast gaat de voorkeur uit naar aluminium bordjes. Het Recreatieschap kan u verder helpen.

Alle eigenaren zal officieel toestemming gevraagd worden. Eigenaren kunnen aan ons kenbaar maken of ze toestaan dat we over hun grond  wandelen en/of dat we een paaltje zetten op hun grond.  

Als wij geen reactie krijgen gaan we er vanuit dat eigenaren akkoord zijn. Wij doen dit omdat de meeste stukken van de route al over bestaande wandelpaden gaan en er dus eigenlijk niks wijzigt. Om eigenaren geen extra werk te geven hoeft  dus niet gereageerd te worden. 

We proberen persoonlijk contact op te nemen met de grondeigenaren omdat persoonlijk contact het beste werkt. Waar mogelijk vragen we lokale bewoners om te helpen omdat die het dichts bij de lokale eigenaren staan.

Indien iemand niet instemt kunnen wij niet over deze grond. We gaan dan het netwerk aanpassen. Dit gaat meestal wel ten koste van de aantrekkelijkheid van het netwerk. 

Wij ontlenen geen enkele rechten aan toestemmingen die we krijgen. Men kan er dus altijd weer vanaf. We waarderen het wel als mensen hun toestemming niet te snel weer intrekken, want het ontwikkelen van een netwerk is best een klus. Daarnaast vragen we eigenaren om, indien ze wel hun toestemming intrekken, ons minimaal 2 maanden de tijd te geven voor het bedenken van een alternatieve route, het benaderen van eigenaren en het in de systemen en het veld aanpassen van de route. 

Het onderhoud van de routes gebeurt door het Recreatieschap. Met de routes bedoelen we de paaltjes, panelen en borden in het veld en op de achtergrond de gissystemen en routes op websites zoals recreatieschap.nl en Drenthe.nl. 

De paden zelf worden onderhouden door grondeigenaren en in sommige gevallen vrijwilligers van dorpsbelangen, plaatselijke ommetjes etc. 

Deze blijven behouden, maar worden niet per definitie meegenomen in het wandelnetwerk. Ook hier geldt dat het wel de wens is deze samen te laten gaan over 1 traject zodat we bijvoorbeeld niet 2 tracés hebben op enkele honderden meters van elkaar. 

Op de schouwpaden en op de trajecten over boerenland zijn wandelaars verplicht de honden aangelijnd te hebben. De redenen hiervoor zijn het voorkomen van verstoring van het vee en het voorkomen van ontlasting in boerenland. Hondenpoep in het voer geeft problemen bij agrariërs; koeien willen dat niet eten en in uitzonderlijke gevallen kan er ook een ziekte overgebracht worden op koeien. 

We willen er daarom voor zorgen dat de wandelaars zoveel mogelijk de honden aangelijnd houden. Dit doen we door op de informatieborden en op wandelkaarten hier informatie over te plaatsen. Ook worden bij de schouwpaden specifiek borden geplaatst met de tekst “honden aan de lijn”.

In principe wordt er niet gehandhaafd; dit is namelijk niet te doen. Wel willen we uitermate zorgvuldig omgaan met klachten en bij aanhoudende klachten zullen we passende maatregelen treffen. Natuurlijk kunnen we elkaar altijd aanspreken op ongewenst gedrag.

We willen zoveel mogelijk voorkomen dat auto’s langs de kant van de weg of op privéterreinen worden geparkeerd. Dit willen we bewerkstelligen door meerdere startpunten aan te wijzen. Deze startpunten (met de grote informatieborden) zijn op plekken (liefst met horeca) waar naar verwachting voldoende parkeerplekken zijn. In sommige gevallen creëren we deze. Omdat in heel Drenthe het wandelnetwerk wordt uitgerold en het aantal wandelaars echt niet opeens sterk zal stijgen is het niet de verwachting dat het opeens veel drukker gaat worden.

Er is geen budget voor dergelijke leuke zaken in dit project. Wat we wel zien is dat lokale groepen in hun ommetjes wel degelijke dergelijke zaken geregeld krijgen. Een leuk bruggetjes of loopplank op de route maakt deze natuurlijk veel aantrekkelijker. Gebruik hiervoor subsidies van bijvoorbeeld de gemeente of provincie.

Hier is geen budget voor in dit project. Maar ook hier geldt dat lokale groepen in hun ommetjes wel degelijke zaken zelf kunnen organiseren. Landschapsbeheer Drenthe kan ondersteuning bieden bij dergelijke ideeën.

De grondeigenaar is officieel aansprakelijk, maar mocht het tot een aanklacht leiden dan zal de situatie in ogenschouw genomen worden. Dus als ter plaatse duidelijk is dat men een boerenbedrijf betreed – dat je er redelijkerwijs van uit kan gaan dat er bijv. trekkersporen lopen op het zandpad. Als iemand daar zijn/haar enkel over breekt is deze zelf verantwoordelijk. 

U kunt terecht bij een plaatselijke club als die er is. Dit is een ommetjes club of  bijvoorbeeld dorpsbelangen. Komt u er daar niet mee uit of is deze er niet dan kunt u ook terecht bij de gemeente of bij het recreatieschap. Bij voorkeur in die volgorde.

Wij plaatsen eerst de palen en kleine bordjes en gaan er daarna langs om de knooppuntborden te plaatsen. Op dat oment plaatsen we ook de gele bordjes met “werk in uitvoering”. Dit doen wij omdat wij tijdens het plaatsen van de palen nog de laatste problemen tegenkomen en oplossen, denk aan een dichtgegroeid pad of iemand die het pad daar niet wenselijk acht. Pas als we helder hebben dat het netwerk goed is bestellen we de unieke knooppuntborden. De gele bordjes verdwijnen pas als we uiteindelijk de kleine paneeltjes plaatsen; deze plaatsen we pas veel later, als we zeker weten dat alle knooppunten die op het paneeltje staan er ook echt staan. Omdat dat soms in een ander project of zelfs andere gemeente is kan dit even op zich laten wachten; het netwerk kunt u dan al wel lopen, maar dus even via een papieren of digitale kaart.

Het is lastig om paden tijdelijk af te sluiten omdat dan een route geblokkeerd kan raken. Bij voorkeur doen we dat dus niet. Rond natuurgebieden  zult u zien dat de paden dan ook langs de randen liggen en dat de paden zo gelegd worden dat ze de wandelaars om de kwetsbare natuur leiden. Beter is het dus de paden dan elders neer te leggen. In dit geval zal het altijd om maatwerk gaan; een klein rondje afsluiten is makkelijker dan bijvoorbeeld een druk verbindingstraject.

Ga naar de inhoud