Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Robert Kleine nieuwe voorzitter Recreatieschap Drenthe

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Drenthe heeft donderdag 25 juni Robert Kleine tot nieuwe voorzitter benoemd.

Hij vervult hiermee de vacature die was ontstaan na het vertrek van Jan Zwiers. Robert Kleine was al vicevoorzitter van het Dagelijks Bestuur. Ook is tijdens dezelfde vergadering Gerrie Hempen benoemd als lid van het Dagelijks Bestuur.

Robert Kleine is wethouder bij gemeente Emmen en heeft onder andere recreatie en toerisme in zijn portefeuille. Robert Kleine: ‘‘Ik ben blij met deze benoeming. We hebben in Drenthe en Ooststellingwerf veel te bieden aan toeristen en aan ondernemers. Daar maken we ons als Recreatieschap samen sterk voor. Ik heb heel veel zin om hierin een verbindende rol op te pakken in de samenwerking tussen gemeenten, ondernemers, Marketing Drenthe, Provincie Drenthe en andere betrokkenen. Door de coronatijd staan we nu voor een extra uitdaging. Samen kunnen we zorgen dat de toeristisch-recreatieve sector in ons gebied hier goed uitkomt.’’

Betrokkenheid

Gerrie Hempen is wethouder bij gemeente De Wolden. Zij ziet kansen voor recreatie en toerisme in Drenthe en voelt grote betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van het recreatief-toeristisch beleid van het Recreatieschap. Met haar benoeming is het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Drenthe weer compleet.

Stimulering

Recreatieschap Drenthe stimuleert beleids- en projectmatig de recreatief-toeristische sector. Daarnaast is zij onder meer eigenaar van het fietsknooppuntennetwerk en rolt zij op dit moment de wandelnetwerken over Drenthe uit.

Ga naar de inhoud