Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Resultaten project Hippisch Toerisme

In diverse Drentse gebieden zijn routes gerealiseerd of in ontwikkeling en gebruikersgroepen gemobiliseerd.

Met het project Hippisch Toerisme brengen wij de men- en ruiterroutes in de drukst bezochte gebieden van Drenthe weer op een kwalitatief aanvaardbaar basisniveau. Daarnaast regelen we het onderhoud en beheer via gebruikersgroepen bestaande uit menners en ruiters. Ook betrekken we ondernemers en manegebedrijven bij de sector en willen we hen meer benutten als startplaatsen en rustpunten. Het project loopt op 31 december 2018 ten einde.

Aanleiding

Drenthe is de provincie van de eersterangs buitenritten. U vindt hier honderden kilometers aan routes over zandpaden. En in sommige gebieden mag u ‘vrij ruiteren’. Onze ruiter- en menroutes vindt u hier.

Het beheer en onderhoud van de ruiter- en menroutes in Drenthe staat onder druk. De beschikbare budgetten bij de terreinbeherende organisaties lopen namelijk terug. Vanuit een motie van Provinciale Staten Drenthe is besloten een financiële bijdrage te verlenen voor het project Hippisch Toerisme 2016-2018.

Paard met hoofdstel

Resultaten

Lees hieronder de resultaten van het project tot nu toe:

  • Dwingelderveld: hier zijn 3 gekleurde dagroutes (plm. 25 km lang) gerealiseerd met vanuit de omliggende dorpen aanrijroutes. Er is een gebruikersgroep opgezet.
  • Drentsche Aa: er ligt een bestek voor een obstakelvrije men- en ruiterroute, incl. een voorde door de Aa. Deze route wordt niet bewegwijzerd (het ligt in een ‘vrij ruiteren’ gebied) maar wordt z.s.m. digitaal aangeboden. Er is een gebruikersgroep.
  • Hondsrug: er ligt een bestek voor een 200 km lange Hondsrugtrail (over Rolder Rug en Hondsrug, van Zuidlaren t/m Coevorden). Deze route wordt niet bewegwijzerd maar z.s.m. digitaal aangeboden. Er zijn twee bijeenkomsten voor geïnteresseerden geweest.
  • Holtingerveld: er lopen besprekingen met terreinbeheerders over het terugbrengen van een bewegwijzerde route. Er is een handtekeningenlijst van ruiters en menners uit de omgeving die zich willen inzetten voor deze route.
  • Hart van Drenthe: de mogelijke routes zijn gedigitaliseerd en obstakels in beeld gebracht. De routes maken deel uit van Hondsrugtrail en ‘vrij ruiteren’ gebied.
  • Drents-Friese Wold: hier liggen 3 bewegwijzerde dagroutes met aanrijroutes vanuit de dorpen. Er is een gebruikersgroep.
  • Bargerveen: er is een gebruikersgroep opgericht. In samenwerking met Staatsbosbeheer is een route uitgewerkt. De bebording moet nog geregeld worden.
  • Zuidwolde: de ‘paardengemeente’ De Wolden wil graag een ruiterroute in de omgeving van Zuidwolde. Er is een tracé uitgewerkt tussen Veeningen en Zuidwolde.

 

Participant(en): provincie Drenthe
Looptijd: 2016 t/m 31 december 2018

Ga naar de inhoud