Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
perspectief 2030

Perspectief 2023

De ambitie is dat elke Drent profiteert van toerisme en recreatie waarbij we zuinig omgaan met de bestemming Drenthe.

Read More »

Factsheet Jongeren en wandelen

Jongeren tot 30 jaar zijn tijdens de coronapandemie massaal gaan wandelen en gaven aan dit ook na de pandemie te willen blijven doen.
In deze factsheet van Wandelnet in samenwerking met ANWB worden feiten en cijfers weergegeven.

Read More »

Trendrapport Jongeren en wandelen

Naar aanleiding van deze uitkomsten hebben Wandelnet en de ANWB de handen ineengeslagen om samen dieper in te gaan op het onderwerp ‘wandelen en jongeren’. Hoewel jongeren tot de doelgroep van Wandelnet en ANWB behoren, zijn wandelaars van 16 tot 30 jaar (bijna 3,1 miljoen mensen) tot dusver onderbelicht gebleven.

Read More »

Watersportonderzoek 2021

Actuele en gedetailleerde informatie over de vraagzijde van de
watersportsector is slechts beperkt aanwezig. Om in deze lacune te
voorzien zijn Waterrecreatie Nederland en NBTC gezamenlijk een
onderzoek gestart.

Read More »
Twee meisjes eten een ijsje.

Dashboard Impact Toerisme Borger-Odoorn

Onderzoek naar de impact van recreatie en toerisme op de economie, samenleving en omgeving in de gemeente Borger-Odoorn. Onderzoek is in 2021 uitgevoerd door ZKA in opdracht van Recreatieschap Drenthe.

Read More »
Skip to content