Alle projecten

Water- en natuur beleving De Hunze

Doel

Doel van dit project is om de recreatieve ontwikkelingen op en rond de Hunze in samenhang te realiseren, met oog voor behoud van natuurwaarden en passend bij de aard van het gebied. Door ambities van gebiedspartners aan elkaar te koppelen kunnen win-win-situaties en synergievoordelen worden gerealiseerd.

Aanleiding

Het Hunzedal heeft de afgelopen decennia een transformatie ondergaan. Met als belangrijkste drijfveer de waterbergingsopgave is meandering teruggebracht in de Hunze en is er langs de Hunze een groot aantal deelgebieden opnieuw ingericht. Water- en natuuropgaven vormden de aanleiding voor deze ontwikkelingen.

Met deze transformatie heeft zich ook het recreatief medegebruik van het gebied doorontwikkeld. Ondernemers hebben hun recreatieve activiteiten uitgebreid en nieuwe ondernemers hebben een plek in het gebied ingenomen. Toch zien we dat de kwaliteit en kwantiteit van de recreatieve voorzieningen niet in verhouding staat tot de recreatieve potenties van het prachtige natuurgebied. De door het landschap slingerende Hunze en de mooie natuurgebieden die aan weerszijden van dit Drentse water zijn gelegen nodigen uit tot recreatieve beleving. Bij de inrichting van de gebieden is echter deze recreatieve beleving niet overal meegenomen.

Daarbij komt dat bij de onderhoudsinspectie van de kanovoorzieningen tussen De Groeve en Eexterzandvoort eind 2016 is gebleken dat bij dertien van de veertien kanosteigers de status einde levensduur is bereikt en dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Het vervangen van de kanovoorzieningen biedt de kans om ook andere ambities in beeld te brengen en te realiseren. Dit samen vormt de aanleiding voor het opstellen van dit ambitiedocument en uitvoeringsprogramma ‘Water- en natuurbeleving De Hunze’. De gebiedspartners zien namelijk gezamenlijk mogelijkheden om deze recreatieve beleving te versterken, met aandacht voor de balans tussen (behoud van) natuur en recreatief gebruik. De gebiedspartners hebben de handen ineen geslagen om te inventariseren welke recreatieve ambities en initiatieven er in het gebied zijn en op zoek te gaan naar de gezamenlijke doelen.

Projectinformatie

Participant(en): provincie Drenthe en gemeente Aa en Hunze
Looptijd: 01-12-2016 t/m 31-10-2017

Projectupdates

Hieronder verschijnen binnenkort updates over dit project

Deze website gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren, als ook voor social media. Door verder gebruik te maken van onze website, gaat u hiermee akkoord.
Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord.