Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wandelplatform Drenthe

In 2020 is het Wandelplatform Drenthe opgericht. Het platform richt zich op het versterken van de aantrekkelijkheid en vitaliteit van Drenthe en Ooststellingwerf als een wandelgebied bij uitstek.

In 2020 is het Wandelplatform Drenthe opgericht. Het platform richt zich op het versterken van de aantrekkelijkheid en vitaliteit van Drenthe en Ooststellingwerf als een wandelgebied bij uitstek.

Samenwerking en afstemming

Het platform zorgt voor samenwerking en afstemming van organisaties die zich in Drenthe bezighouden met het wandelaanbod. De leden van het platform zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van wandelprojecten (het platform is geen uitvoeringsorganisatie). In de activiteiten van het platform staan de volgende drie speerpunten centraal. Deze zijn uitgewerkt in een Actieplan.

  • Bouwen en borgen van een goede kwalitatieve infrastructuur;
  • Productontwikkeling: gastvrij onthaal en gevarieerde beleving;
  • Communiceren en profileren.

Leden van het platform

Voorzitter van het Wandelplatform Drenthe is Bernard Mencke, hij is als beleidsvrijwilliger actief bij Wandelnet, bekend van de lange afstandswandelingen (LAW) zoals het Pieterpad: “Wij willen met het Wandelplatform de mogelijkheden voor het wandelen nog beter op orde brengen. Wij beijveren ons voor een Drenthe-brede uitrol van het wandelknooppuntennetwerk, dat is de basis-infrastructuur. We willen ook de bewoners en de bezoekers helpen met een betere informatievoorziening over wandelen en we willen het toeristisch wandelproduct verrijken.”

Twee personen aan het wandelen

In het platform zijn vertegenwoordigd: Wandelnet, twee bij het wandelen in Drenthe betrokken ondernemers, ANWB, SportDrenthe, Het Drentse Landschap, Marketing Drenthe, Provincie Drenthe, gemeenten en Recreatieschap Drenthe. Partijen als de waterschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gastvrij Drenthe en de toeristisch regisseurs zijn betrokken als agendalid van het platform. Recreatieschap Drenthe is lid van het platform en ondersteunt het platform organisatorisch en beleidsmatig.

Wandelkompas Drenthe

Het oprichten van het Wandelplatform Drenthe komt voort uit het Wandelkompas Drenthe dat in 2018 is opgesteld op initiatief is van Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe, in samenwerking met Wandelnet.

Meer informatie

Recreatieschap Drenthe ondersteunt het platform organisatorisch en beleidsmatig. Hebt u vragen over het Wandelplatform Drenthe of wilt u iets delen met het platform? Stuur dan een bericht naar info@recreatieschap.nl ter attentie van Ingeborg de Groot / Wandelplatform Drenthe of bel 0521 593 210.         

Ga naar de inhoud