Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vitale Vakantieparken Drenthe

Provincie Drenthe, de Drentse gemeenten, HISWA-RECRON en Recreatieschap Drenthe ondersteunen vakantieparken en campings met excelleren of transformeren.

Samen met gemeenten, HISWA-RECRON, provincie Drenthe en ondernemers werkt Recreatieschap Drenthe aan het project Vitale Vakantieparken. Een project om vakantieparken en campings in Drenthe, die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan, te ondersteunen om weer recreatief en economisch gezond (aantrekkelijk) te worden. Die ondersteuning is er ook voor vakantieparken en campings die er goed voorstaan, om ze de mogelijkheid te bieden zich verder door te ontwikkelen (excelleren). Daarnaast worden parkeigenaren en/of verenigingen van eigenaren van terreinen zonder recreatieve mogelijkheden en kansen voor de toekomst, begeleid naar een passende andere bestemming (transformeren).

Onderzoek

Een onderzoek uitgevoerd in 2017 door adviesbureau ZKA heeft de vitaliteit van het aanbod aan campings en vakantieparken in Drenthe in beeld gebracht:

Gezamenlijke aanpak

Naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport Vitaliteit Verblijfsrecreatie Drenthe hebben de samenwerkende partijen in 2017 veelvuldig met elkaar om tafel gezeten. Hierbij zijn ook ondernemers en Verenigingen van Eigenaren aangeschoven om te praten over een gezamenlijke aanpak voor het project Vitale Vakantieparken. Deze aanpak is opgenomen in een convenant dat op 7 december 2017 is ondertekend door alle gemeenten, HISWA-RECRON en de provincie Drenthe. Lees hier het convenant. In de animatie kunt u een beeldende toelichting op het project bekijken.

Aanpak

De aanpak bestaat uit twee sporen:

Excelleren
Het ondersteunen van vitale parken én parken met die potentie om (weer) vitaal en eigentijds te blijven en/of te worden. Door innovatie, eigentijdse product-conceptontwikkeling wordt de kopgroep excellente bedrijven vergroot.

Transformeren
Het begeleiden van parkeigenaren en/of VvE’s van terreinen zonder recreatieve kwaliteit en perspectief, om transformatie naar een passende bestemming te realiseren. Door herbestemming en –ontwikkeling wordt het aandeel parken dat hun recreatief-toeristische functie heeft verloren, afgebouwd. Binnen deze opgave vallen ook de parken met een sociaal-maatschappelijke problematiek.

Met de aanpak willen de betrokken partijen de volgende doelen behalen in de periode 2018-2024:

  • meer ruimte voor ondernemerschap;
  • meer bestedingen door toeristen;
  • meer werkgelegenheid;
  • meer grip op sociale problematiek;
  • meer balans tussen vraag en aanbod.
Uitvoeringsplan

De sporen excelleren en transformeren worden samen met de doelen de komende maanden uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Hier worden diverse partijen bij betrokken.

 

Participant(en): provincie Drenthe, Drentse gemeenten en HISWA-RECRON
Looptijd: 31 december 2020

Update:

Online Talkshow

Woensdag 9 2020 september was de eerste online talkshow Vitale Vakantieparken Drenthe te volgen. Oorspronkelijk zou dit een fysieke bijeenkomst zijn geweest, maar in deze tijden is dat helaas wat lastiger. Op deze manier krijg je de meest recente informatie over het verloop van het programma en over de stand van zaken van de verblijfsrecreatiesector in Drenthe.

Meneer die de online talkshow presenteert

Informatiefolder transformatieproces

De informatiefolder ‘Naar een andere bestemming van uw vakantiepark’ van de Taskforce Vitale Vakantieparken is bedoeld voor eigenaren en vertegenwoordigers van vakantiewoningen op parken waar een transformatie gaat plaatsvinden. De verschillende stappen van het transformatieproces en de uitgangspunten en voorwaarden voor transformatie worden hierin beschreven.

Klik hier voor de informatiefolder: ‘Naar een andere bestemming van uw vakantiepark’.

Vpprkant inforamtiefolder. 'Naar een andere bestemming van uw vakantiepark.'
Skip to content