Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Projecten

Op verzoek van de gemeenten initiëren, stimuleren en/of administreren we projecten die tot doel hebben om de recreatieve sector in Drenthe te versterken. Tevens kunnen we door de inzet van ons Stimuleringsfonds een financiële en actieve rol spelen.

Alle projecten waar we als Recreatieschap op enige wijze bij betrokken zijn hebben een stevige relatie met recreatie en toerisme. Bijvoorbeeld het ontwikkelen en onderhouden van fiets-, mtb-, wandel- en hippische netwerken alsook themaroutes, alles zowel fysiek met bebording als digitaal (zie ook: Routebureau). Ook projecten ter bevordering van de ‘slagkracht’ van de sector zoals Vitale Vakantieparken en het Recreatie Expert Team zijn onderdeel van ons portfolio.

Filters

19 projecten found

Onderwerp
Satus
Hunebed met zonsondergang

Afgerond – Koppelkansen N34

In het project 'Koppelkansen N34' zijn de kansen in kaart gebracht om toeristisch-recreatieve plannen van partijen op de Hondsrug in samenhang uit te voeren met infrastructurele aanpassingen aan de N34.
twee personen wandelen in het bos.

Afgerond – Verkenning kansen Drenthepad

Het Drenthepad is relatief onbekend en telt relatief weinig wandelaars. Daarom heeft Recreatieschap Drenthe een verkenning van de kansen die het Drenthepad biedt voor toerisme en recreatie laten uitvoeren.
Veel woorden

Afgerond – Leisure Valley

(Big)data wordt steeds belangrijker zowel voor overheden als voor ondernemers. Heel veel organisaties en ondernemers hebben data maar houden die data dichtbij zichzelf.
Moeder en dochter kijkend op fietspaneel

Afgerond – Toeristische informatie op panelen fietsknooppunten

In 2021 krijgen 120 fietsknooppunten verspreid over heel Drenthe extra borden met gebiedsinformatie.
Wielrenners die de kassailestrook opfietsen bij de VAM-berg

Afgerond – Verkenning ‘verlagen regeldruk regionale evenementen’

Het bevorderen van een hoogwaardig evenementenaanbod is een speerpunt in beleid van Recreatieschap Drenthe.
Persoon zittend in een stoel

Afgerond – Verkenning uniformering evenementenbeleid

Iedere gemeente in Drenthe heeft een eigen evenementenbeleid. Veelal is dit beleid, in de vorm van een gemeentelijke verordening, gericht op eendaagse evenementen binnen de eigen gemeente.
Drenthe Routes app

Afgerond – Drenthe Routes app

Recreatieschap Drenthe heeft een nieuwe route app ontwikkeld: Drenthe Routes.
2 personen aan het wandelen

Afgerond – Van wandelkompas naar Wandelplatform

Drenthe wil een aantrekkelijke en vitale wandelprovincie zijn. In het rapport 'Wandelkompas' is duidelijk omschreven wat nodig is om dat te realiseren.
Hotelkamerdeur die wordt opgehouden

Afgerond – Quickscan marktpositie hotelontwikkelingen Meppel, De Wolden & Westerveld

Recreatieschap Drenthe heeft namens de drie gemeenten de opdracht gegeven aan het bureau Horwath HTL om een quicksan uit te voeren naar de regionale hotelmarkt.
2 ruiters aan het rijden

Afgerond – Hippisch Toerisme 2016 – 2018

Met het project 'Hippisch Toerisme' hebben wij de men- en ruiterroutes in de drukst bezochte gebieden van Drenthe weer op een kwalitatief aanvaardbaar basisniveau gebracht.
Tracépaal met een kanaal en een brug

Afgerond – Update fietsknooppunten netwerk

Met de update van het fietsknooppuntennetwerk wordt meer economische spin-off gegeneerd uit het fietstoerisme. Ook worden onze recreanten en toeristen weer langs de mooiste plekken in Drenthe geleid.
Man en vrouw op een weg kijkend in de camera

Afgerond – Op weg: Hunebed Highway

In de vierdelige tv-serie gaat presentatrice Carrie ten Napel, samen met vader Evert ten Napel, langs verschillende dorpen aan de N34.
Skip to content