Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Projecten

Op verzoek van de gemeenten initiëren, stimuleren en/of administreren we projecten die tot doel hebben om de recreatieve sector in Drenthe te versterken. Tevens kunnen we door de inzet van ons Stimuleringsfonds een financiële en actieve rol spelen.

Alle projecten waar we als Recreatieschap op enige wijze bij betrokken zijn hebben een stevige relatie met recreatie en toerisme. Bijvoorbeeld het ontwikkelen en onderhouden van fiets-, mtb-, wandel- en hippische netwerken alsook themaroutes, alles zowel fysiek met bebording als digitaal (zie ook: Routebureau). Ook projecten ter bevordering van de ‘slagkracht’ van de sector zoals Vitale Vakantieparken en het Recreatie Expert Team zijn onderdeel van ons portfolio.

Filters

12 projecten found

Satus
Groep mensen bij een foodtruc

Perspectief Drenthe 2030

Recreatieschap Drenthe heeft samen met Provincie Drenthe en Marketing Drenthe gewerkt aan het Perspectief Drenthe 2030.

Visie op routegebonden recreatie

In het voorjaar van 2024 presenteren we onze visie routegebonden recreatie in Drenthe en Ooststellingwerf. In nauwe samenwerking met gemeenten en provincie hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in knooppuntnetwerken en routes voor fiets- en wandelplezier
Wandelknooppunt in het bos

Wandelknooppunten netwerken algemeen

Met de aanleg van wandelnetwerken, spelen we in op de behoefte van wandelaars om zelf op maat routes uit te kunnen stippelen.
Landschap foto van het Drents-Friese Wold

Impuls Nationaal Park Drents-Friese Grensstreek

De ambitie voor de de Drents-Friese Grensstreek is om de huidige natuurkernen, inclusief het tussenliggend en omliggende landschap, te versterken en ontwikkelen tot een samenhangend landschap.
Stel fietst langs een kerk

Duurzaam toerisme Nationaal Park Drentsche Aa

Nationaal Park Drentsche Aa bestaat uit een oeroude natuur met bijzondere planten en dieren en het best bewaarde esdorpenlandschap van West-Europa. De komende jaren geeft het Nationaal Park een impuls aan duurzaam toerisme binnen haar grenzen.
Gezin aan een picknicktafel

Bankjes in Drenthe

In 2020 worden minimaal 70 nieuwe bankjes geplaatst langs wandel- en fietspaden in Drenthe.
Man loopt over een smal bruggetje

Wandelplatform Drenthe

In 2020 is het Wandelplatform Drenthe opgericht. Het platform richt zich op het versterken van de aantrekkelijkheid en vitaliteit van Drenthe en Ooststellingwerf als een wandelgebied bij uitstek.
Gezin bij een bungalow

Recreatie Expert Team-Vitale Vakantieparken (RET-VVP)

Het Recreatie Expert Team-Vitale Vakantieparken (RET-VVP) is bedoeld voor ambitieuze ondernemers die hun vakantiepark (verder) willen vitaliseren.

Drenthepad

Het Drenthepad is een lange afstand wandelroute door Drenthe. En loopt als wandelroute uitsluitend door de provincie Drenthe.
Pagina van Drenthe.nl

Doorontwikkeling van de routemodule in Drenthe.nl

De routemodule op de website Drenthe.nl wordt verbeterd.
Verschillende type fietsers

Buitensportfonds

Toeristisch-recreatieve routes die door vrijwilligers worden onderhouden, kunnen ondersteuning krijgen van het buitensportfonds.
Gezin op de fiets met op de achtergrond een oude boerderij

Vitale Vakantieparken Drenthe

Provincie Drenthe, de Drentse gemeenten, HISWA-RECRON en Recreatieschap Drenthe ondersteunen vakantieparken en campings met excelleren of transformeren.
Ga naar de inhoud