Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Projecten

Op verzoek van de gemeenten initiëren, stimuleren en/of administreren we projecten die tot doel hebben om de recreatieve sector in Drenthe te versterken. Tevens kunnen we door de inzet van ons Stimuleringsfonds een financiële en actieve rol spelen.

Alle projecten waar we als Recreatieschap op enige wijze bij betrokken zijn hebben een stevige relatie met recreatie en toerisme. Bijvoorbeeld het ontwikkelen en onderhouden van fiets-, mtb-, wandel- en hippische netwerken alsook themaroutes, alles zowel fysiek met bebording als digitaal (zie ook: Routebureau). Ook projecten ter bevordering van de ‘slagkracht’ van de sector zoals Vitale Vakantieparken en het Recreatie Expert Team zijn onderdeel van ons portfolio.

Filters

8 projecten found

Onderwerp
Satus

Visie op routegebonden recreatie

In het voorjaar van 2024 presenteren we onze visie routegebonden recreatie in Drenthe en Ooststellingwerf. In nauwe samenwerking met gemeenten en provincie hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in knooppuntnetwerken en routes voor fiets- en wandelplezier
Pagina van Drenthe.nl

Doorontwikkeling van de routemodule in Drenthe.nl

De routemodule op de website Drenthe.nl wordt verbeterd.
Verschillende type fietsers

Buitensportfonds

Toeristisch-recreatieve routes die door vrijwilligers worden onderhouden, kunnen ondersteuning krijgen van het buitensportfonds.
Moeder en dochter kijkend op fietspaneel

Afgerond – Toeristische informatie op panelen fietsknooppunten

In 2021 krijgen 120 fietsknooppunten verspreid over heel Drenthe extra borden met gebiedsinformatie.
Drenthe Routes app

Afgerond – Drenthe Routes app

Recreatieschap Drenthe heeft een nieuwe route app ontwikkeld: Drenthe Routes.
Tracépaal met een kanaal en een brug

Afgerond – Update fietsknooppunten netwerk

Met de update van het fietsknooppuntennetwerk wordt meer economische spin-off gegeneerd uit het fietstoerisme. Ook worden onze recreanten en toeristen weer langs de mooiste plekken in Drenthe geleid.
Deelfietsen

Afgerond – Haalbaarheidsanalyse deelfietsenplan Zuidoost-Drenthe

Onderzoek naar de haalbaarheid van deelfietsen in de regio Zuidoost Drenthe.
Landschap in het Hunze-gebied

Afgerond – Tracé studie ‘fietsverbinding door ‘het stroomdal van de Hunze’

De gemeenteraad van gemeente Aa en Hunze heeft eind 2016 een motie aangenomen met het doel een fietspad langs de Hunze te bewerkstelligen.
Ga naar de inhoud