Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Projecten

Op verzoek van de gemeenten initiëren, stimuleren en/of administreren we projecten die tot doel hebben om de recreatieve sector in Drenthe te versterken. Tevens kunnen we door de inzet van ons Stimuleringsfonds een financiële en actieve rol spelen.

Alle projecten waar we als Recreatieschap op enige wijze bij betrokken zijn hebben een stevige relatie met recreatie en toerisme. Bijvoorbeeld het ontwikkelen en onderhouden van fiets-, mtb-, wandel- en hippische netwerken alsook themaroutes, alles zowel fysiek met bebording als digitaal (zie ook: Routebureau). Ook projecten ter bevordering van de ‘slagkracht’ van de sector zoals Vitale Vakantieparken en het Recreatie Expert Team zijn onderdeel van ons portfolio.

Filters

 

Onderwerp
Satus
Pagina van Drenthe.nl

Doorontwikkeling van de routemodule in Drenthe.nl

De routemodule op de website Drenthe.nl wordt verbeterd.
Verschillende type fietsers

Buitensportfonds

Toeristisch-recreatieve routes die door vrijwilligers worden onderhouden, kunnen ondersteuning krijgen van het buitensportfonds.
Groep mensen

Afgerond – Recreatie Expert Team

Recreatie Expert Team Drenthe geeft recreatie en (verblijfs)horeca bedrijfsadviezen op maat die leiden tot een (kwaliteits)impuls voor het bedrijf én de recreatieve sector in Drenthe.
Gezin op de fiets met op de achtergrond een oude boerderij

Vitale Vakantieparken Drenthe

Provincie Drenthe, de Drentse gemeenten, HISWA-RECRON en Recreatieschap Drenthe ondersteunen vakantieparken en campings met excelleren of transformeren.
Informatiebord bij een open monument

Afgerond – Open Monumentenborden

Samen met de ANWB en provincie Drenthe vervangen we alle Open Monumentenborden waar zowel het ANWB-logo als het logo van het Recreatieschap op staan, evenals de TIL-borden die het ‘verhaal van een dorp’ vertellen.
Hunebed met zonsondergang

Afgerond – Koppelkansen N34

In het project 'Koppelkansen N34' zijn de kansen in kaart gebracht om toeristisch-recreatieve plannen van partijen op de Hondsrug in samenhang uit te voeren met infrastructurele aanpassingen aan de N34.
twee personen wandelen in het bos.

Afgerond – Verkenning kansen Drenthepad

Het Drenthepad is relatief onbekend en telt relatief weinig wandelaars. Daarom heeft Recreatieschap Drenthe een verkenning van de kansen die het Drenthepad biedt voor toerisme en recreatie laten uitvoeren.
Veel woorden

Afgerond – Leisure Valley

(Big)data wordt steeds belangrijker zowel voor overheden als voor ondernemers. Heel veel organisaties en ondernemers hebben data maar houden die data dichtbij zichzelf.
Moeder en dochter kijkend op fietspaneel

Afgerond – Toeristische informatie op panelen fietsknooppunten

In 2021 krijgen 120 fietsknooppunten verspreid over heel Drenthe extra borden met gebiedsinformatie.
Wielrenners die de kassailestrook opfietsen bij de VAM-berg

Afgerond – Verkenning ‘verlagen regeldruk regionale evenementen’

Het bevorderen van een hoogwaardig evenementenaanbod is een speerpunt in beleid van Recreatieschap Drenthe.
Persoon zittend in een stoel

Afgerond – Verkenning uniformering evenementenbeleid

Iedere gemeente in Drenthe heeft een eigen evenementenbeleid. Veelal is dit beleid, in de vorm van een gemeentelijke verordening, gericht op eendaagse evenementen binnen de eigen gemeente.
Drenthe Routes app

Afgerond – Drenthe Routes app

Recreatieschap Drenthe heeft een nieuwe route app ontwikkeld: Drenthe Routes.
Ga naar de inhoud