Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Visie op routegebonden recreatie

In het voorjaar van 2024 presenteren we onze visie routegebonden recreatie in Drenthe en Ooststellingwerf. In nauwe samenwerking met gemeenten en provincie hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in knooppuntnetwerken en routes voor fiets- en wandelplezier

Opstellen visie op routegebonden recreatie in Drenthe en Ooststellingwerf.

In het voorjaar van 2024 presenteren we onze visie routegebonden recreatie in Drenthe en Ooststellingwerf. In nauwe samenwerking met gemeenten en provincie hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in knooppuntnetwerken en routes voor fiets- en wandelplezier. Daarnaast zijn er met de hulp van het Routebureau vele routes van andere partijen tot stand gekomen zoals dorpsommetjes, mountainbikeroutes en hippische routes.

Nu we ons laatste grote wandelproject afronden, kijken we vooruit naar de volgende fase. We willen niet alleen beheren en onderhouden, maar met onze routes én die van anderen bijdragen aan een vitale en duurzame bestemming. Daarom presenteren we onze visie: een strategisch plan om economische en maatschappelijke kansen van routegebonden recreatie te benutten. We willen dit doen door in te zetten op de speerpunten kwaliteit en samenhang in het aanbod en lokale betrokkenheid.

We richten ons op het grotere plaatje, met aandacht voor de kwaliteit van de routes, toegankelijkheid van het landschap en de natuur, spreiding van bezoek, beleving en (digitale) achtergrondinformatie. Vanuit het Recreatieschap zullen we verschillende rollen aannemen, afhankelijk van de behoeften. Denk aan het opkomen voor belangen, partijen bij elkaar brengen, helpen in de uitvoering of zelf beheren en onderhouden. Samen met alle belanghebbenden streven we naar het realiseren van deze visie.

Ga naar de inhoud