Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Open Monumentenborden

Samen met de ANWB en provincie Drenthe vervangen we alle Open Monumentenborden waar zowel het ANWB-logo als het logo van het Recreatieschap op staan, evenals de TIL-borden die het ‘verhaal van een dorp’ vertellen.

Recreatieschap Drenthe staat voor het behoud van onze landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dat is de reden dat wij positief gereageerd hebben op een verzoek van de ANWB over de bruine gegraveerde informatieborden bij monumenten en langs toeristische routes, waarbij informatie verstrekt wordt aan bezoekers en eigen inwoners over de geschiedenis en overige wetenswaardigheden.

Naarmate de tijd verstreken is vertonen de informatieborden slijtage, zijn de teksten onleesbaar geworden en is de informatiebehoefte van de bezoeker veranderd. We hebben vastgesteld dat de borden van het eerste uur inmiddels hun houdbaarheidsdatum ver overschreden hebben.

Samen met de ANWB en provincie Drenthe vervangen we alle Open Monumentenborden waar zowel het ANWB-logo en het Recreatieschap logo op staan evenals de TIL-borden die het ‘verhaal van een dorp’ vertellen.

We hopen voor het zomerseizoen 2021 alles vervangen te hebben.

Infopaneel
Ga naar de inhoud