Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Duurzaam toerisme Nationaal Park Drentsche Aa

Nationaal Park Drentsche Aa bestaat uit een oeroude natuur met bijzondere planten en dieren en het best bewaarde esdorpenlandschap van West-Europa. De komende jaren geeft het Nationaal Park een impuls aan duurzaam toerisme binnen haar grenzen.

Project duurzaam toerisme Nationaal Park Drentsche Aa - afgerond

De unieke waarden van Nationaal Park Drentsche Aa behouden én tegelijkertijd ervoor zorgen dat inwoners en toeristen een topbeleving hebben als ze het park bezoeken. Dat is dé opgave in het nieuwe Ambitieplan voor duurzaam toerisme in de Drentsche Aa dat tot stand is gekomen in Project ‘Duurzaam Toerisme’.

Beleving en bezoekersmanagement

Het plan ambieert investeringen in beleving en bezoekersmanagement. Denk hierbij aan een impuls in toegangspoorten en voorzieningen zoals thematische routes en kinderbeleefpaden. Deze voorzieningen kunnen zich goed bevinden bij de dorpen of in het buitengebied bij (agro)toeristische bedrijven. Ook duurzaam vervoer is een aandachtspunt. Bijvoorbeeld door de aanwezige vervoersknooppunten in het gebied uit te dragen als startpunten van bezoek.

De strategie vraagt om een doordachte communicatieaanpak voor de juiste bezoeker op de juiste plaats. Er moet aandacht zijn voor de verschillende soorten doelgroepen voor wie het park een waardevolle plaats is om te recreëren. Zij wonen in en rond het Nationaal Park Drentsche Aa of zijn hier op vakantie.

Samen aan de slag

Voor een goede uitvoering van het plan is meer afstemming tussen de gebiedspartners gewenst. Dit gaat om het Nationaal Park zelf, de bedrijven en organisaties in de recreatiesector zoals Marketing Drenthe, Hondsrug Drenthe, Kop van Drenthe en Recreatieschap Drenthe, natuurorganisaties Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap, De Hondsrug UNESCO Global Geopark, provincie Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Groningen en Midden-Drenthe.

Het plan is een aanvulling op de bestaande aanpak van het ‘Levend Bezoekersnetwerk’ en de lopende projecten zoals het ‘Huis van de Drentsche Aa’ en de actualisering van de informatiezuilen. Het plan is gemaakt in opdracht van Stichting Cultuurtoerisme Drenthe waarbij Recreatieschap Drenthe heeft gestuurd op de inhoud. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de belangrijkste gebiedspartners die betrokken zijn bij toerisme in recreatie.

Nationaal park nieuwe stijl

Op 1 november jl. is het plan vastgesteld door het Overlegorgaan van de Drentsche Aa. De komende periode wordt bezien of, hoe en wanneer het Nationaal Park met de gebiedspartners aan de slag kan gaan met de uitvoering van projecten.

De kosten voor het maken van het plan zijn gedekt uit subsidiebijdragen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en de provincie Drenthe, om toe te werken naar de eisen aan  nationale parken nieuwe stijl. Dit zijn parken die bekend staan om hun robuustheid, hoogwaardige natuur,  natuurschoon, cultuurhistorie, kansen voor hoogwaardige gastvrijheidseconomie en vitaal ondernemerschap en biodiversiteit van internationale betekenis.

Kaart van de Drentsche Aa
Ga naar de inhoud