Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Dashboard Impact Toerisme

Het Dashboard Impact Toerisme geeft inzicht in de huidige toeristisch-recreatieve situatie van een aantal Drentse gemeenten.

Het Dashboard Impact Toerisme, uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants, geeft inzicht in de huidige toeristisch-recreatieve situatie van de Drentse gemeenten De Wolden, Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn, Tynaarlo en Westerveld. Zicht hebben op de huidige situatie is belangrijk: wat is de bijdrage van de toeristisch-recreatieve sector aan de economie, en welke effecten hebben recreatie en toerisme op de samenleving en de omgeving?

De toeristische sector is in de afgelopen jaren sterk gegroeid in Nederland. Ook steeds meer buitenlandse gasten weten ons land te vinden, hoewel de huidige coronacrisis deze ontwikkeling (tijdelijk?) sterk verstoort.

Verdienmodel

Op de meeste plaatsen in Nederland heeft het groeiende toerisme positieve effecten. In kleine kernen worden bijvoorbeeld de voorzieningen – denk aan supermarkten en horeca – op peil gehouden door de stromen aan toeristen. En door toerisme kan op verschillende plaatsen voor bijvoorbeeld natuur en cultuurhistorisch erfgoed een verdienmodel worden ontwikkeld, waardoor de kosten voor behoud kunnen worden gedragen door een grotere groep mensen en de kwaliteit op peil blijft.

Gezin aait een schaap

Neveneffecten

Op andere plaatsen ontstaan door toerisme echter neveneffecten, die door inwoners als negatief worden ervaren en waardoor de steun voor het toerisme afneemt. Toerisme wordt op deze plaatsen als minder waardevol ervaren, omdat het duurzame evenwicht ontbreekt. Deze neveneffecten zijn vaak echter niet gekwantificeerd, waardoor de precieze omvang van het probleem onbekend blijft en het vergelijken van locaties moeilijk is. Hierdoor vinden vaak discussies plaats op basis van emotie en veronderstellingen die niet getoetst zijn aan de realiteit.

Evenwicht

Wat houdt het Dashboard ImpactToerisme in? Met het Dashboard ImpactToerisme ‘meet’ ZKA Leisure Consultants het (gebrek aan) evenwicht dat door toerisme ontstaat. Het Dashboard combineert de pijlers economie, samenleving en omgeving in één framework.

Deelnemende gemeenten: De Wolden, Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn, Tynaarlo en Westerveld
Startdatum: 15 november.
Einddatum: 1 april 2021.

Ga naar de inhoud