Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Verkenning ‘verlagen regeldruk regionale evenementen’

Het bevorderen van een hoogwaardig evenementenaanbod is een speerpunt in beleid van Recreatieschap Drenthe.

Hoewel evenementen door corona onverhoopt voorlopig niet kunnen doorgaan staan zij wel prominent op onze agenda. Het bevorderen van een hoogwaardig evenementenaanbod is een speerpunt in beleid van het Recreatieschap. Samen met Kenniscentrum Events geven we invulling aan dit speerpunt.

Project

Een van de projecten waar we in 2020 mee aan de slag gaan is het project ‘Verkenning verlagen regeldruk regionale evenementen’. Dit zijn evenementen die plaatsvinden op het grondgebied van meerdere gemeenten. Dit zijn overwegend grotere en ook beeldbepalende evenementen in Drenthe en Ooststellingwerf.

Aanleiding

Wat is de aanleiding voor dit project? Enkele organisatoren hebben het Recreatieschap onlangs om hulp gevraagd. Zij zoeken naar een oplossing voor knelpunten die zij ervaren in de vergunningverlening voor hun evenementen. Deze knelpunten ontstaan doordat ze bij meerdere gemeenten een vergunning moeten aanvragen. De gemeentelijke procedures en het beleid voor evenementen verschillen onderling. Deze situatie leidt tot regeldruk bij de organisaties. Dit zijn organisaties die grotendeels bemenst worden door vrijwilligers. Ook geeft het een hoger risico op fouten dan een situatie zonder verschillen in beleid en procedures.

Wielrenners die de kassailestrook opfietsen bij de VAM-berg

Verkenning

Het Recreatieschap wil de komende periode samen met de gemeenten verkennen of er mogelijkheden zijn om de regeldruk te verlagen voor de organisaties van grensoverstijgende evenementen. We leggen contact met meerdere disciplines binnen de gemeenten voor afstemming. Niet alleen toerisme en recreatie zijn betrokken. Maar ook sport, cultuur en natuurlijk openbare orde en veiligheid. Ook leggen we contact met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG), Provincie en de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) voor afstemming over dit onderwerp. Wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak en mogelijkheden zijn om de regeldruk voor deze grensoverstijgende evenementen te verlagen willen we de gemeenten ondersteuning bieden om maatregelen te treffen.

Ga naar de inhoud