Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Verkenning uniformering evenementenbeleid

Iedere gemeente in Drenthe heeft een eigen evenementenbeleid. Veelal is dit beleid, in de vorm van een gemeentelijke verordening, gericht op eendaagse evenementen binnen de eigen gemeente.

Iedere gemeente in Drenthe heeft een eigen evenementenbeleid. Veelal is dit beleid, in de vorm van een gemeentelijke verordening, gericht op eendaagse evenementen binnen de eigen gemeente. In provincie Drenthe vinden echter ook verschillende (meerdaagse) evenementen plaats die de gemeentegrenzen overstijgen.

Een voorbeeld van een dergelijk evenement is de Drentse Fiets4Daagse. De routes van de Drentse Fiets4Daagse starten in verschillende Drentse steden en doorkruizen verschillende gemeenten. Daarnaast is dit een evenement dat verspreid over meerdere dagen plaatsvindt. Het meerdaagse en gemeente-overstijgende karakter van evenementen als de Drentse Fiets4Daagse, maakt dat uitdagingen ontstaan op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid en de inzet van verkeersregelaars.

De verschillende gemeenten die bij dergelijke evenementen betrokken zijn, hebben namelijk allemaal hun eigen evenementenbeleid. Hierdoor ontstaat de vraag hoe zaken als veiligheid en de inzet van verkeersregelaars gemeente-overstijgend ingezet kunnen worden. Naar aanleiding van deze uitdaging voor (meerdaagse) gemeente-overstijgende evenementen, is er vanuit Recreatieschap Drenthe een onderzoek gestart naar welke mogelijkheden er zijn voor een (gedeeltelijke) uniformering of afstemming van het gemeentelijk evenementenbeleid.

Persoon zittend in een stoel

Sweco heeft de opdracht gekregen om de mogelijkheden voor een gemeente-overstijgend beleid voor (meerdaagse) evenementen te verkennen. Met als resultaat een advies met betrekking tot de haalbaarheid van een dergelijk gemeente- overstijgend beleid voor (meerdaagse) evenementen en de invulling van dit beleid.

 

Participanten: Recreatieschap Drenthe
Looptijd: t/m 2019

Ga naar de inhoud