Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Verkenning kansen Drenthepad

Het Drenthepad is relatief onbekend en telt relatief weinig wandelaars. Daarom heeft Recreatieschap Drenthe een verkenning van de kansen die het Drenthepad biedt voor toerisme en recreatie laten uitvoeren.

Het Drenthepad is het oudste streekpad van Nederland. Het pad is circa 329 kilometer, heeft 18 etappes met een dagroute en is het langste streekpad van ons land.

Onze ervaring is dat het Drenthepad relatief onbekend is, ook bij ondernemers. Daarom heeft Recreatieschap Drenthe na een themabijeenkomst vanuit het Wandelplatform Drenthe besloten tot een verkenning van de kansen die Drenthepad biedt voor toerisme en recreatie. Dit gezien de wandelsport aan populariteit wint (mede door corona) én uitermate goed past binnen de beleving van de Oerprovincie Drenthe.

Insteek en vervolg

De nadruk in de verkenning ligt op het in kaart brengen van de kansen voor informatievoorziening en promotie en eventueel laaghangend fruit qua productontwikkeling. De verkenning is in september 2022 opgeleverd en kan hier worden gedownload.

Samen met vertegenwoordigers van Nivon, Wandelnet, Marketing Drenthe, gemeenten en Provincie Drenthe wordt bepaald of en hoe de aanbevelingen uit het Drenthepad rapport kunnen worden opgevolgd.

Conclusie

De hoofdconclusie is dat de kwaliteit van het pad al prima is, maar dat het een podium verdient voor extra bekendheid en zichtbaarheid en dat er meer verbinding met ondernemers gemaakt kan worden. Met als doel dat meer wandelaars het pad gaan lopen met economische spin off voor de regio.

twee personen wandelen in het bos.
Aanbeveling

De belangrijkste aanbevelingen zijn: het verbeteren van de bewegwijzering en bepaalde startpunten, alsook de online informatievoorziening. Daarnaast moet gewerkt worden aan de bekendheid van het Drenthepad bij bedrijven, inwoners en bezoekers. Advies is om in het kader van duurzaam toerisme gebruik van het pad te stimuleren zoveel mogelijk verspreid over de regio en over de seizoenen. Daarnaast is het advies om voor elke etappe een bijzonder kunstbankje te laten ontwikkelen door kunstenaars, geïnspireerd op het landschap.

Het advies is om te focussen op de bestaande Nederlandse langeafstandswandelaar, binnen de doelgroepen Inzichtzoekers en Verbindingszoekers. Wandelaars uit deze doelgroepen zijn vaak (groot) liefhebber van de natuur en het landschap en men is doorgaans niet op zoek naar veel reuring en drukte.

De doelgroep bestaande langeafstandswandelaars is enorm groot (1,2 miljoen langeafstandswandelaars in Nederland). Waarbij het aantal langeafstandwandelingen in Drenthe relatief heel klein is (2% van alle langeafstandwandelingen wordt in Drenthe gemaakt). Hiervoor geldt dat we in een relatief dunbevolkte regio wonen maar er lijkt hier wel winst te behalen. Kortom: er is nog een grote vijver met langeafstandswandelaars die bereikt en geïnteresseerd kunnen worden.

Ga naar de inhoud