Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Tracé studie ‘fietsverbinding door ‘het stroomdal van de Hunze’

De gemeenteraad van gemeente Aa en Hunze heeft eind 2016 een motie aangenomen met het doel een fietspad langs de Hunze te bewerkstelligen.

De gemeenteraad van gemeente Aa en Hunze heeft eind 2016 een motie aangenomen met het doel een fietspad langs de Hunze te bewerkstelligen. In 2017 is het rapport ‘Uitvoeringsprogramma beleving van de Hunze’ opgesteld, waarin een van de voorstellen is het realiseren van een fietsverbinding langs de Hunze (van Westdorp tot het Zuidlaardermeer).

Dit rapport is tot stand gekomen samen met een groot aantal partners in het Hunzegebied. Deze partners zijn: ondernemers, Recreatieschap Drenthe, gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Borger-Odoorn, Stichting Het Drentse Landschap, Waterschap Hunze en Aa’s en provincie Drenthe. Het doel van het uitvoeringsprogramma is om de recreatieve (natuur)beleving te optimaliseren zodat een groter publiek van de Hunze en de directe omgeving kan genieten.
Het bovengenoemde rapport is voorgelegd aan de stuur- en projectgroep. Zij staan positief tegenover het realiseren van een fietsverbinding. Echter wel met de kanttekening dat deze verbinding op een hoger schaalniveau wordt ontworpen en niet direct langs de Hunze loopt, maar slingerend door het gehele Hunzedal.

Hierbij zien de leden van de stuur- en projectgroep ook kansen en mogelijkheden om het fietspad op een aantal plekken de Hunze te laten ‘aansnijden/doorkruisen’.Fietsverbinding door het stroomdal van de Hunze

De betrokken gemeenten en Recreatieschap Drenthe (penvoerder) hebben Strootman Landschapsarchitecten gevraagd een verkennende voorstudie te doen naar de kansen van een fietsverbinding in het stroomdal van de Hunze van de oorsprong (Westdorp/Valthe) tot het Zuidlaardermeer. Hierbij zijn de mogelijke tracés gekoppeld aan, deels nieuwe, interessante plekken. Deze notitie is het resultaat van deze voorstudie.

Landschap in het Hunze-gebied

Uitgangspunt

Een belangrijk uitgangspunt is een tracé te ontwikkelen dat de zand- en veendorpen met elkaar verbindt waarbij de Hunze het verbindende element is. Er zijn drie onderscheidende tracés ontwikkeld die:
1. De kwaliteiten van de Hunze laten ontdekken;
2. De verbinding tussen dorpen op De Hondsrug en het veen laten ervaren;
3. Toeristisch-recreatief interessante punten (POI’s) met elkaar verbinden;
4. Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande fietspaden en (ruilverkavelings)wegen. Mede gezien de trends en de ontwikkelingen binnen het fietsproduct.

Het rapport is aangeboden aan zowel de projectgroep en de stuurgroep van de Hunze met het verzoek om deze tracéstudie mee te nemen in de verdere ontwikkelingen in het Hunzegebied.

Skip to content