Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Leisure Valley

(Big)data wordt steeds belangrijker zowel voor overheden als voor ondernemers. Heel veel organisaties en ondernemers hebben data maar houden die data dichtbij zichzelf.

(Big)data wordt steeds belangrijker voor zowel overheden als voor ondernemers. Veel organisaties en ondernemers hebben data maar houden deze dicht bij zichzelf. De versnippering is groot. Leisure Valley, een initiatief van Rabobank, het Recreatieschap, provincie Drenthe en Marketing Drenthe, wil een rol spelen in het verzamelen van data. En vervolgens deze data bundelen en verrijken en daarna in direct toepasbare informatie teruggeven aan Drenthe. Deze verrijkte data is interessant voor ondernemers om hun onderneming te versterken, voor overheden om meer sturing op het juiste recreatief-toeristisch beleid te krijgen en voor het onderwijs om hun onderwijsmethodes beter op de praktijk te laten aansluiten. Leisure Valley is niet een instituut, maar een netwerk waarbinnen overheden, onderwijs en ondernemers hun data aanleveren en verrijkt terugkrijgen.

Update:

Data ontwikkelingen en actualiteiten

In het eerste half jaar van 2019 is er veel gebeurd binnen de samenwerking van Leisure Valley. Leisure Valley bestaat uit de volgende organisaties: Rabobank (Gijs Vermeer en Karl Pladdet). Recreatieschap Drenthe (Dick Dijkstra), Provincie Drenthe (Marko Vuyk), Gastvrij Drenthe ( Roel-Poppe Lubbers en Sandra van Es), Stenden Hogeschool (Diana Leigh), Marketing Drenthe (Yvonne Cornax), Etfi (Stefan Harman).

Landelijk is de Nationale Data Alliantie gevormd. In deze landelijke alliantie is benadrukt dat de huidige landelijke cijfers te wensen overlaten bij een doorvertaling op provinciaal of regionaal niveau. Prioriteit ligt bij verbetering cijfers CVO/CVTO en CBS. Ook vanuit het interprovinciaal overleg wordt er gestuurd om de urgentie voor de aanpak van de landelijke standaard te agenderen in de kamer. De huidige afspraken voor deze onderzoeken lopen tot en met 2020. In de tussentijd zal moeten worden gekeken hoe we kunnen komen tot een beter landelijke onderzoek. Drenthe maakt onderdeel uit van de alliantie. Tevens is prioriteit om te komen tot betere data over onze internationale bezoekers. Er ligt een aanvraag bij Economische Zaken.

Veel woorden

Interregionaal vormt Drenthe een kennisketen met een paar koplopers (ETFI, Overijssel, Zeeland en Drenthe) om eventuele alternatieven uit te werken. Met Friesland, Groningen en Drenthe wordt binnen het Economic Board Noord Nederland gekeken of we kunnen komen tot een nieuwe economische monitor voor de vrijetijdseconomie. Stenden en ETFI hebben grote stappen gemaakt in de data alliantie Friesland. Zo zijn er twee hubs (Sneek en Grou) waar vraagstukken van ondernemers neer kunnen worden gelegd en worden opgepakt door studenten. Deze studenten worden begeleid door ETFI. De hub zijn fysieke plekken, permanent bemenst door studenten, docent, onderzoeker. Financiering gebeurt vanuit provincie, onderwijs en TAF (Toerisme Alliantie Friesland). Vanuit het project ‘Ik ben Drents Ondernemer’ zien we in Drenthe een vergelijkbaar initiatief met het inzetten van studenten van de Hanze hogeschool.

De Rabobank brengt diverse sectorrapporten uit. Dit wordt gedaan vanuit het kantoor in Utrecht. In Drenthe is de vrijetijdssector van groot belang en hier wil de Rabobank graag meer de diepte in. Gastvrij Drenthe heeft een aanvraag in voorbereiding om de wens naar data bij ondernemers scherper in beeld te krijgen. Al met al zijn we en blijven we overtuigd van de nut en noodzaak om door het verzamelen, bundelen, verrijken en teruggeven aan de sector van goede en toepasbare data we een sterkere sector in Drenthe krijgen. 

Ga naar de inhoud