Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Koppelkansen N34

In het project ‘Koppelkansen N34’ zijn de kansen in kaart gebracht om toeristisch-recreatieve plannen van partijen op de Hondsrug in samenhang uit te voeren met infrastructurele aanpassingen aan de N34.

In het project ‘Koppelkansen N34’ zijn de kansen in kaart gebracht om plannen van de toeristisch-recreatieve partijen op de Hondsrug in samenhang uit te voeren met infrastructurele aanpassingen aan de N34. Dit gaat om aanpassingen aan de weg om de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren en het realiseren van hub’s langs de weg (vervoersknooppunten).

Werk met werk maken

Uitkomst van de verkenning is dat de aanpassingen rond de N34 kansen bieden om meer beleving te creëren voor bezoekers, door fysieke aspecten die de Hondsrug kenmerken aan te brengen en aantrekkelijke transferia te realiseren. Hiermee kunnen bezoekers worden verleid om het gebied te verkennen. En om daarbij de auto te verruilen voor meer duurzame vervoersmiddelen.

Recreatieschap Drenthe heeft het rapport laten maken in nauwe samenwerking met het samenwerkingsverband Hondsrug Drenthe en de Provincie Drenthe. De verkenning is uitgevoerd door Bureau Buiten. Onderaan deze pagina is het vollegige rapport over de verkenning te vinden.

Samen aan de slag

Hondsrug Drenthe en de Provincie Drenthe zijn nu aan zet om te bepalen of/hoe de aanbevelingen in het rapport gevoerd kunnen worden.

Hunebed met zonsondergang
Deelnemers Hondsrug Drenthe

Hondsrug Drenthe is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen en hun organisaties voor toeristische informatie en/of regiomarketing.

Hondsrug Drenthe stemt af en werkt (nauw) samen met UNESCO Global Geopark De Hondsrug, Hunebed Highway, Hunebedcentrum, recreatieondernemers, terreinbeherende organisaties, Marketing Drenthe en Recreatieschap Drenthe.

Koppelkansen N34 recreatie, toerisme en mobiliteit rapportage

 

Rapport Koppelkansen N34: recreatie, toerisme en mobiliteit is te bekijken via onderstaande knop.

Ga naar de inhoud