Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Hippisch Toerisme 2016 – 2018

Met het project ‘Hippisch Toerisme’ hebben wij de men- en ruiterroutes in de drukst bezochte gebieden van Drenthe weer op een kwalitatief aanvaardbaar basisniveau gebracht.

Met het project ‘Hippisch Toerisme’ hebben wij de men- en ruiterroutes in de drukst bezochte gebieden van Drenthe weer op een kwalitatief aanvaardbaar basisniveau gebracht. Daarnaast hebben we samen met de Stichting Paardenroutes Drenthe en terreinbeheerders, waaronder Staatsbosbeheer, het onderhoud en beheer van de gemarkeerde routes geregeld via gebruikersgroepen bestaande uit menners en ruiters. Ook hippische ondernemers en manegebedrijven zijn hierbij betrokken.

Vervolgproject Hippisch Toerisme fase 2 verkennen (2020)

Nu de men- en ruiterroutes weer op een kwalitatief aanvaardbaar basisniveau zijn gebracht, verkennen we de mogelijkheden om een project ‘Hippisch Toerisme fase 2’ op te starten. De focus van dit project moet komen te liggen op het vergroten van de vindbaarheid en zichtbaarheid van de routes en voorzieningen voor hippisch toerisme in Drenthe. We willen hierin samen optrekken met Stichting Paardenroutes Drenthe (menners, ruiters en ondernemers), Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS), terreinbeheerders en Marketing Drenthe.

In de tweede helft van 2020 zal een besluit worden genomen over fase 2. Heb je ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via info@recreatieschap.nl of bel 0521 – 59 32 10.

Ruiters op paard
Aanleiding

Drenthe is de provincie van de eersterangs buitenritten. U vindt hier honderden kilometers aan routes over zandpaden. En in sommige gebieden mag u ‘vrij ruiteren’. Onze ruiter- en menroutes vindt u hier.

Het beheer en onderhoud van de ruiter- en menroutes in Drenthe staat onder druk. De beschikbare budgetten bij de terreinbeherende organisaties lopen namelijk terug. Vanuit een motie van Provinciale Staten Drenthe is een financiële bijdrage verleend voor het project ‘Hippisch Toerisme 2016-2018’.

Participant(en): provincie Drenthe

Ga naar de inhoud