Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Gastheerschapscursus gemeente Coevorden

In het voorjaar 2019 hebben we een gastheerschapcursus voor ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector ontwikkeld.

In het voorjaar 2019 hebben we een gastheerschapscursus voor ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector ontwikkeld. Dit project is gefinancierd door de gemeente Coevorden, Provincie Drenthe en het Recreatieschap Drenthe en uitgevoerd door MINT, een bedrijf in excellerend gastheerschap.

Ruim 30 bedrijven hebben het aangeboden traject gevolgd met 1 of meerdere personen. Aangezien niet ieder bedrijf hetzelfde is werden er meerdere opties aangeboden waaronder een ‘train de trainer’-groep voor de wat grotere bedrijven en een individuele groep voor de wat kleinere bedrijven.

Voor de ‘train de trainer’-groep zijn 2 sessies ingepland die met name gericht zijn op het team. In sessie 1 komen onder andere de volgende onderdelen aan de orde:
– Wat verstaan we onder een gastvrij team?
– Hoe werk je samen met je team hieraan?
– Hoe zorg je dat het top of mind blijft?
– Basisoefeningen samen oefenen uit MINT. your step box.
– Uitleg gebruik MINT. your step box.

Hyacint met een bordje 'welkom'

In de 2e (terugkom)sessie:
– Ideeën uitwisselen/elkaar inspireren.
– Wat gaat goed/waar lopen we tegenaan?
– Verdiepingsslag maken en waarborgen.

Iedereen ontving aan einde van de sessie een box waar diverse materialen inzitten om mee aan de slag te kunnen met het team. Bij de uitgebreide evaluatie bleek dat de deelnemers de cursus zeer gewaardeerd hebben, er direct mee aan de slag zijn gegaan en graag een vervolg op deze cursus willen hebben.

Ga naar de inhoud