Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Afgerond – Destination Branding

Identiteit, onderscheidend vermogen, positionering, samenhang en samenwerking in het aanbod en identiteitsbewuste concepten ontwikkelen.

De gemeenten en provincie maken zich er sterk voor Drenthe als 1 destinatie op de kaart te zetten. Om dit goed te doen is er besloten tot een projectmatige aanpak, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de promotionele kant, maar ook naar de basis infrastructuur bij o.a. ondernemers en overheid. Bij Destination Branding is het namelijk van belang dat het product overeenkomt met het verwachtingspatroon dat wordt geschept in promotionele uitingen. Daarnaast moet het aangeboden product passen bij de inwoners en haar omgeving.

Marketing Drenthe is de trekker van het project, maar diverse partijen zijn vertegenwoordigd. De projectgroep betstaat uit: Marketing Drenthe, provincie Drenthe, Recreatieschap Drenthe, vertegenwoordiging vanuit gemeenten, Marketing Emmen en IVN.

Participant(en): Marketing Drenthe, provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe
Looptijd: 2017 t/m 2019

Drentse Merkgids omslagfoto

In het kader van Destination Branding is er een merkgids gelanceerd. Hiermee kan iedere ondernemer/overheid zelf toetsen of hij in zijn communicatieuitingen en product goed aansluit bij de Drentse waarden.

Ga naar de inhoud