Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Posters over droogte en natuurbrandrisico

Brandweerofficier Albert-Jan Giethoorn van Veiligheidsregio Drenthe overhandigt het eerste posterpakket over droogte en natuurbrandrisico.

Brandweerofficier Albert-Jan Giethoorn van Veiligheidsregio Drenthe overhandigt op vrijdag 26 juni het eerste posterpakket over droogte en natuurbrandrisico aan de eigenaar van camping De Blauwe Lantaarn in Wateren. Met de posters vraagt de veiligheidsregio samen met Recreatieschap Drenthe, HISWA-RECRON, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap aandacht voor de toegenomen kans op natuurbranden.

In de zomer van 2018 bleek hoe groot de impact van een natuurbrand op aanwezige recreatiebedrijven kan zijn: In Wateren ontstond een grote natuurbrand, waardoor vijf recreatiebedrijven (waaronder De Blauwe Lantaarn) werden ontruimd. Albert-Jan Giethoorn overhandigt daarom het eerste posterpakket aan de eigenaar van de De Blauwe Lantaarn. 

In de zomerperiode worden de Drentse natuurgebieden druk bezocht door recreanten, terwijl in die periode de kans op natuurbranden vaak toeneemt. Om recreanten goed te informeren over dit risico wordt tussen 26 juni en 3 juli daarom bij 200 grotere recreatiebedrijven in Drenthe een posterpakket bezorgd met het verzoek deze op te hangen voor de gasten. De posters vertellen hoe een natuurbrand kan worden voorkomen en wat men kan doen als er toch een natuurbrand uitbreekt.

Vanwege het neerslagtekort en de droogte is een breed samenwerkingsverband actief van organisaties in Drenthe die een rol hebben bij droogte. Naast de al eerder genoemde organisaties maken onder andere gemeenten, provincie, waterschappen, waterleidingmaatschappij, natuurbeheerders, landbouwsector, recreatiesector en hulpverleningsdiensten deel uit van dit samenwerkingsverband.

Eén van de eerste acties vanuit deze samenwerking is het beschikbaar stellen van posterpakketten voor recreatiebedrijven. Daarnaast is op de website van Veiligheidsregio Drenthe is een themapagina over de gevolgen van droogte ingericht. Hier kunnen inwoners, ondernemers en bezoekers van Drenthe terecht voor meer informatie: www.vrd.nl.

Skip to content