Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Planning besluitvormingsproces REX

Vitale Vakantieparken Drenthe: planning besluitvormingsproces REX verandert niet!

Wij realiseren ons dat, gelet op de huidige situatie, het niet verstandig is om het REX-programma op korte termijn te publiceren. Maar als we gezamenlijk zorgen dat het besluitvormingsproces positief doorlopen is, er direct met het programma gestart kan worden zodra de situatie dit toelaat.

Dit betekent dat het REX-programma de komende periode conform de bijgevoegde planning ter besluitvorming kan worden aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders en het college van Gedeputeerde Staten. Lees meer informatie inĀ deze memo.

Ga naar de inhoud