Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Persbericht: Wandelen wordt nog leuker

Sinds kort bestaat het Wandelplatform Drenthe. Het Wandelplatform is opgericht om het wandelen in Drenthe te promoten en de kwaliteit van de wandelvoorzieningen te verbeteren.

Sinds kort bestaat het Wandelplatform Drenthe. Het is opgericht om het wandelen in Drenthe te promoten en de kwaliteit van de wandelvoorzieningen te verbeteren. Voor het eerst komen vertegenwoordigers van wandelclubs, terreinbeheerders, horeca- en recreatiebedrijven, gemeenten en provincie e.a. regelmatig bij elkaar om de wandelaars te helpen bij routes in het veld en met betere informatie daarover.

Voorzitter van het Wandelplatform Drenthe is Bernard Mencke. Hij is als beleidsvrijwilliger actief bij Wandelnet, bekend van de lange afstandswandelingen (LAW) zoals het Pieterpad: ‘Wij willen met het platform de mogelijkheden voor het wandelen nog beter op orde brengen. We beijveren ons voor een Drenthe-brede uitrol van het wandelknooppuntennetwerk, dat is de basisinfrastructuur. We willen ook de bewoners en de bezoekers helpen met een betere informatievoorziening over wandelen en we willen het toeristisch wandelproduct verrijken.’

Snelst groeiende sport

Met corona als steun in de rug kunnen we zeggen dat wandelen op dit moment de snelst groeiende sport in Nederland is. Dat geldt ook voor Drenthe: veel inwoners willen graag naar buiten, op een gezonde manier. We trekken meer bezoekers uit andere provincies. We zien met deze ontwikkeling grote kansen voor Drenthe. Met wandelen kunnen de inwoners hun eigen provincie beter leren ontdekken en we trekken meer bezoekers naar Drenthe. En meer bezoekers leveren meer bestedingen op.

Er liggen ook mooie kansen voor het wandelen zelf. Tot voor kort zaten veel partijen veel op elkaar te wachten. Als we de belangen van die partijen bij elkaar brengen, kunnen we het succes compleet maken. Want er is nog wel werk aan de winkel. Wandelaars willen weten waar ze kunnen lopen, wat de routes zijn, of die gemarkeerd zijn, en waar je die informatie kunt vinden. Ze willen ook betere informatie over parkeermogelijkheden, plekken om uit te rusten en iets te nuttigen, overnachtingen, vervoersverbindingen en bezienswaardigheden onderweg etc. Ondernemers willen hun gasten graag bedienen met service en routes, en willen weten wat er nu al beschikbaar is. Wandelaars willen graag weer dat ondernemers opstaan om saaie stukken aantrekkelijker te maken.

Ambities

Sinds kort hebben verschillende partijen hun belangen gebundeld om het wandelen te promoten en de kwaliteit van wandelvoorzieningen omhoog te brengen. De provincie Drenthe en het Recreatieschap (de gemeenten in Drenthe en Ooststellingwerf) hebben in 2018 al duidelijk aangegeven wat de verbetermogelijkheden zijn. Op basis van dit document heeft een groot aantal partijen aangegeven samen te willen werken. Deze partijen zijn: Wandelnet, Gastvrij Drenthe , ANWB, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Marketing Drenthe, Provincie Drenthe, waterschappen, gemeenten en Recreatieschap Drenthe.

Het Wandelplatform Drenthe heeft een externe en een interne ambitie: Naar buiten wil het Wandelplatform uitdragen hoe mooi en geschikt Drenthe is als wandelprovincie. Naar elkaar willen de partijen commitment uitspreken om elkaar te helpen met het verbeteren van de voorzieningen voor wandelaars en de informatie daarover.

De interne ambitie heeft drie onderdelen:

  • We willen de wandelaars nieuwe mogelijkheden en uitdagingen aanbieden. Er is ruimte voor productontwikkeling met nieuwe thema’s en themaroutes, met activiteiten voor jong en oud. Met ondernemers willen we in gesprek over nieuwe mogelijkheden om hun bedrijf in de etalage te zetten, je kunt bezienswaardigheden met elkaar verbinden, erfgoed actief laten beleven, met nieuw digitale technieken enzovoort. Onlangs is bij het Recreatieschap Drenthe een stagiaire gestart om de beschikbare routes in Drenthe in beeld te brengen en de kansen te verkennen voor de partijen in de toeristische sector – onder wie de ondernemers – om het toeristisch product meer ter verbinden met het routeaanbod. Dit moet leiden tot een set aanbevelingen.

  • We willen de infrastructuur voor de wandelaars verbeteren. We hechten grote waarde aan het compleet maken van het knooppuntennetwerk over heel Drenthe, vergelijkbaar met het fietsknooppuntennetwerk. Wij vinden dat in alle delen van Drenthe de knooppuntpalen moeten staan. De bewoners en bezoekers verwachten overal in Drenthe dezelfde service en gastvrijheid. Dat vindt de provincie ook, en die heeft er daarom ook geld voor over. Gelukkig is de meerderheid van de Drentse gemeenten al bezig met het routenetwerk en zijn sommige zelfs al klaar. Voordat we het gewenste eindbeeld hebben, is er nog veel werk te doen. Met routes en het netwerk zijn we er dan nog niet: de kwaliteit van routes is ook belangrijk, zowel qua markering als onderhoud. Niet alleen in de bewegwijzering, ook in de plantengroei (onkruid) en bij schade (bv. stormschade).

  • Het derde speerpunt is communiceren en profileren. Er is nu al veel goede informatie voor wandelaars, maar die is nu niet altijd goed te vinden. Inventariseren en samenwerken is hier echt nog wel nodig. Je doet de inwoners en bezoekers een groot plezier als je de informatie makkelijk kunt ontsluiten. Het samenbrengen achter de schermen moeten we samen doen. We letten dan wel op de kwaliteit letten. Routeinformatie is iets anders dan een ommetje op internet plaatsen. Het gaat ook om betrouwbaarheid van de beschrijving en markering, om beschikbaarstelling van kaartbeeld en om onderhoud van fysieke routes. Afgelopen winter hebben drie stagiairs de routes in de gemeente Westerveld in beeld gebracht en aanbevelingen opgesteld voor de partijen die wandelroutes en publieksinformatie over de routes aanbieden. De aanbevelingen zijn niet alleen van toepassing op Westerveld maar op heel Drenthe. De aanbevelingen worden besproken in het Wandelplatform.

Samenwerking en afstemming

Het Wandelplatform is een platform voor samenwerking en afstemming van organisaties die zich in Drenthe bezighouden met het wandelaanbod. Het is geen nieuwe uitvoeringsorganisatie, de leden van het platform zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van wandelprojecten. Recreatieschap Drenthe zorgt voor de organisatorische ondersteuning van het platform.

Man loopt over een smal bruggetje

Meer weten over dit project?

Ga naar de inhoud