Organisatie

Het Recreatieschap Drenthe is een kleine organisatie.

Er werken bij het Recreatieschap Drenthe in totaal 9 mensen, waarvan een belangrijk deel in parttime verband (effectief 6,7 fte)

Om toch de grote hoeveelheid projecten te kunnen uitvoeren wordt veelal gebruik gemaakt van projectcoördinatoren. De kosten van deze projectcoördinatoren worden meegenomen in de projectuitvoeringskosten. Daarnaast probeert het Recreatieschap, daar waar mogelijk ook stagiaires in te zetten, om zo te bevorderen dat ook in de toekomst goed opgeleide vakkrachten in het veld terecht kunnen komen.

Ga naar boven
Privacyverkaring Recreatieschap Drenthe mei 2018
Copyright 2017 Recreatieschap Drenthe