Algemeen overleg Recreatie en Toerisme Ambtenaren

Het Recreatieschap Drenthe is 100% gemeentelijk en werkt voor, maar ook intensief met de gemeenten samen. Eenmaal per zes weken komen onder voorzitterschap van het Recreatieschap Drenthe alle ambtenaren Recreatie en Toerisme samen in het zogenaamde AORTA. Hier delen de leden hun kennis en ervaringen met elkaar, worden cursussen gevolgd, nieuwe projecten en ontwikkelingen besproken, enz. Naar gelang de actualiteit, wordt soms in kleinere werkgroepen gewerkt aan adviezen ten behoeve van alle gemeenten. Zoals bijvoorbeeld over toeristenbelasting, VVV's, wet op de Openlucht Recreatie, Kampeerbeleid, enz.

Ga naar boven
Privacyverkaring Recreatieschap Drenthe mei 2018
Copyright 2017 Recreatieschap Drenthe