Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Opening familiepad Koekange

Maandag 6 juli 2020 werd het familiepad Koekange offcieel geopend.

Jonge inwoners van Koekange knipten maandag 6 juli 2020, onder begeleiding van wethouder Hilda Mulder, een lint door en daarmee was de opening van het familiepad Koekange een feit.

Het nieuwe pad vergroot de veiligheid en leefbaarheid van het dorp en biedt fietsende en wandelende dorpsbewoners een veilig ommetje.

Dorpsbelangen Koekange nam het initiatief tot de realisatie van het familiepad. Gemeente De Wolden maakte het familiepad mogelijk met de regeling ‘Initiatiefrijk De Wolden 2019-2021’. Ook Recreatieschap Drenthe gaf een bijdrage uit haar stimuleringsfonds.

Familie knipt een lantje door
Ga naar de inhoud