Business versneller om te groeien

 

Als ondernemer heeft u tijdens het groeien van uw bedrijf vele bordjes hoog te houden. Om te zorgen dat uw vernieuwing een daadwerkelijk succes wordt bieden wij de Business Versneller. De vernieuwing binnen uw bedrijf wordt projectgericht opgepakt en geheel toegespitst op úw vernieuwing. Wij leveren de expertise en zorgen voor de begeleiding. Na afloop hebt u twee concrete groeikansen; Eén waar u direct wat aan hebt en een andere voor de middellange termijn.

Met de Rabobank Business Versneller verdiept u in 6 praktische bijeenkomsten uw vaardigheden als ondernemer én brengt u versnelling aan in uw eigen organisatie. U leert omgaan met de eisen die deze tijd stelt aan uw strategie, marktbenadering en organisatie. U gebruikt tools als het Business Model Canvas, het Waarde Propositie Canvas en andere gereedschappen die u snel inzicht en overzicht geven.

 

Ondernemers leren het snelst van elkaar

U gaat aan de slag in nauwe samenwerking met collegaondernemers. Door te spiegelen en te horen over hun ervaringen geeft u uw eigen plannen extra lading. Ook leert u veel van hun feedback. Natuurlijk betrekken we ook klanten in het proces, zodat de plannen een echte voedingsbodem hebben en direct in de praktijk worden getest en gecheckt. De Rabobank Business Versneller komt tegemoet aan de behoefte om te bouwen aan plannen die werken. Samen met collega-ondernemers gaat u een enthousiast en uniek traject beleven.

 

Aanpak

De Rabobank Business Versneller is vooral zeer praktisch ingericht. U gaat stapsgewijs aan uw eigen versnellingsplan werken, hierbij continu uitgedaagd en gesteund door uw collega-ondernemers uit de groep. Leren door te doen met maximale inzet van de collega’s op de zaak. In de eerste drie bijeenkomsten focussen we ons op de analyse en brengen we kansen in kaart. Daarna kiezen we de beste kans en deze werken we uit in de volgende drie workshops. De ene keer werkt u plenair, de andere keer in kleinere groepen. Hierdoor kunt u snel met collega’s en uw begeleiders van gedachten wisselen en maakt u gebruik van de aanwezige kennis bij de andere ondernemers.

 

Programma

Dat doen we met het volgende programma in 6 sessies van 10:00 tot 16:00 (maaltijd inbegrepen). Het programma begint met een plenaire aftrap en wordt de laatste dag afgesloten met presentaties van de gekozen Business Versnellers.

Module 1: De Levenslijn van een bedrijf

Module 2: Het huidige Business Model in kaart

Module 3: De aantrekkelijkheid van het aanbod

Module 4: Keuze voor de Business Versneller

Module 5: Innoveren en vernieuwen

Module 6: Realiseren en doen

 

Voor wie?

De business versneller is er voor ondernemers met personeelsleden die willen groeien en werken aan hun bedrijf. 

Interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met Bianca Grote Beverborg tel. 06-46 88 20 29 of met uw accountmanager van de lokale Rabobank. 

 

 

 

 

Ga naar boven
Privacyverkaring Recreatieschap Drenthe mei 2018
Copyright 2017 Recreatieschap Drenthe