Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nieuw ruiternetwerk Dwingelderveld

Ruiteren in het Dwingelderveld is makkelijker geworden. Er zijn hiervoor 3 gekleurde ruiter- en menroutes aangelegd

Nieuw ruiternetwerk Dwingelderveld

Ruiteren in het Dwingelderveld is makkelijker geworden. Er zijn hiervoor 3 gekleurde ruiter- en menroutes aangelegd op 10 en 24 maart 2018. Met 3 volle auto`s gingen vrijwilligers met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Recreatieschap Drenthe op pad.

Vrijwilligers

Gelukkig werden zij ondersteund door ruiters en menners . Zij staken vrijwillig hun uren in een vernieuwd paardennetwerk. Bijzonder was dat de helft van deze vrijwilligers van buiten de provincie Drenthe kwamen. Nienke, Joram, Marjolein, Paul, Linda, Marcel, Dana, Peter, Linda, Dick, Henk, Matthieu, Martin en in het bijzonder Inge en haar man: bedankt voor jullie inzet!

Routes

Aan 3 kanten van het Nationaal Park Dwingelderveld zijn gekleurde dagroutes voor ruiters en menners aangelegd. De startplekken bieden veel ruimte voor trailers en horeca is dichtbij. De routes zijn elk zo’n 18 km lang en van twee zijden te berijden. Ook zijn ze genummerd in het veld. Op de nummerpunten kan men overstappen naar een andere kleur om de route te verlengen of te verkorten. De nummering dient ook ter oriëntatie in het veld.

Collage opening ruiter routes

Informatievoorziening

Bijgevoegde kaart is een overzichtskaart. Waar nu nog de witte lijnen staan, worden straks de zwarte verbindingsroutes geplaatst. Deze bordjes zijn reeds besteld.Daarnaast komen er nog startpanelen bij de parkeerplaatsen waarop de kaart wordt weergegeven. Een folder wordt gedrukt en is straks verkrijgbaar bij het Bezoekerscentrum Dwingelderveld en bij het Oriëntatiecentrum in Spier.

Groene route

De groene route wordt een hele mooie route. In overleg met gemeente De Wolden, de familie Lehman en Waterschap Drents Overijsselse Delta is het oude pad parallel op de weg Waterleuzen hersteld (dit ter hoogte van nr. 5, naast de brug over de Aa). Dit voorkomt een rit van ongeveer 2 kilometer langs de wegen Waterleuzen en Galgenkamp. Om vervolgens via het Oude Posthuis bij Anholt weer aan te sluiten. Straks is het mogelijk om via het vernieuwde pad (opnieuw aangelegd) en een perceel van Staatsbosbeheer door te rijden op het schouwpad langs de Ruiner Aa. Ook is het bosje van Natuurmonumenten hier opgeknapt, zodat dit pad ook weer bereden kan worden.

Winterseizoen

Het tracé zal bij slechte weersomstandigheden niet goed bereikbaar zijn en zal in het winterseizoen afgesloten worden. Dan geldt weer de route langs de wegen. Met dank aan boswachter Jantsje Bijmholt van Staatsbosbeheer voor tekst en fotomateriaal.

Ga naar de inhoud