Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

NIEUW Ecorys rapport

Actuele cijfers laten zien dat Drentse vrijetijdseconomie goed is voor ruim 1,1 miljard omzet.

Drenthe doet het goed op toeristisch vlak. Afgelopen periode heeft Drenthe weer meer toeristen en recreanten mogen ontvangen uit zowel binnen- als buitenland. In 2017 werd er ruim 1,1 miljard euro omgezet bij bedrijven uit de sector in provincie Drenthe. In het Friese Ooststellingwerf werd aanvullend nog zo’n € 57 miljoen omzet gegenereerd.

Economische betekenis

Dit blijkt uit het nieuwe Ecorys rapport, dat op 6 december is gepresenteerd op het Recreatiecongres in Zuidlaren. Voorzitter van Recreatieschap Drenthe Jan ten Kate heeft het rapport tijdens dit congres overhandigd aan gedeputeerde provincie Drenthe, Henk Brink. Het tweejaarlijkse rapport laat de resultaten zien van het onderzoek naar de economische betekenis van recreatie en toerisme in Drenthe en Ooststellingwerf.

Toename

Een toename van zowel het aantal dagtochten, als het aantal overnachtingen in het duurdere luxere segment heeft ervoor gezorgd dat de, aan toerisme toe te schrijven omzet, sterk is gestegen. Vooral het aandeel overnachtingen in recreatiewoningen is door de jaren heen gestegen. Omgekeerd verliest het deelsegment kamperen steeds meer terrein. Dit komt door een verandering in de consumentenvoorkeur.

Dagtochten

Dagtochten zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de omzet, circa 60%. De overige 40% is toe te schrijven aan de verblijfsrecreatie.

Werkgelegenheid

De stijgende bestedingen vanuit het toerisme zorgde, via de omzet van bedrijven, ook voor een toename van werkgelegenheid. Het gaat hierbij zowel om de directe als de afgeleide werkgelegenheid bij toeristische bedrijven. Te denken valt onder andere aan werkgelegenheid bij verblijfsaccommodaties en attracties, maar ook de lokale middenstand en horeca. In 2017 waren er zo’n 18.485 personen werkzaam door toeristische bestedingen in Drenthe. Indirect, bij de toeleveranciers, komen hier nog eens circa 2.495 banen bij.

Belangrijke sector

Toerisme scoort hierbij qua werkgelegenheidsontwikkeling beter dan de meeste andere sectoren.

Voorblad Ecorysrapport 2018
Ga naar de inhoud