Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kennisdoc. Recreatie Expert Team

Recreatie Expert Team Drenthe bestaat 5 jaar en biedt ter ere hiervan een kennisdocument aan.

Het Recreatie Expert Team bestaat 5 jaar. In deze 5 jaar zijn er bijna 40 recreatie- en (verblijfs)horecabedrijven in Drenthe onderzocht, geadviseerd en begeleid. De kennis en ervaringen die hierbij zijn opgedaan,  zijn verzameld in een kennisdocument. Door het delen van deze kennis willen de initiatiefnemers meer ondernemers de gelegenheid geven hiervan te profiteren.

Recreatie Expert Team

In 2014 startte in Drenthe een landelijk uniek project,  genaamd  Recreatie Expert Team. Met als doel te komen tot een kwaliteitsimpuls voor recreatie en (verblijfs)horecabedrijven binnen de provincie. Het Recreatie Expert Team richt zich op het (op verzoek) adviseren van deze bedrijven middels de inzet van een multidisciplinair expertteam en een coach.

Vele ballen hoog houden

De recreatie- en (verblijf)horecasector in Drenthe kent veel enthousiaste en bevlogen ondernemers. Er wordt heel hard gewerkt om het de gasten naar de zin te maken. Echter ontkom je er niet aan dat er op het gegeven moment een soort bedrijfsblindheid ontstaat. Ook moeten ondernemers in de sector ‘vele ballen hoog houden’ waardoor er soms belangrijke werkzaamheden blijven liggen of onvoldoende aandacht krijgen. Er zijn dus altijd wel zaken die verbeterd kunnen worden om de potentie van een bedrijf (nog) beter te benutten, een bedrijf (nog) beter te exploiteren en of (nog) meer resultaat te zien van de inspanningen. Tijdens een expertsessie kijkt het team met een frisse blik naar de huidige organisatie en naar mogelijke plannen of scenario’s voor de toekomst. De kracht van het team zit in het samenbrengen van verschillende expertises aan tafel, waardoor we keer op keer in staat blijken de situatie ter plaatse snel te doorgronden en gerichte, relevante adviezen te geven.

Verzamelde kennis

In 5 jaar heeft het team een goed beeld gekregen van de uitdagingen van de ondernemers in de sector. Natuurlijk verschillen deze per bedrijf en is het veelal een combinatie van factoren. Toch zagen we ook een aantal factoren die vaker terugkwamen, doordat meerdere ondernemers hier tegen aan liepen. En dat was ook de directe aanleiding om de kennis die is opgedaan te verzamelen en te delen, om zoveel mogelijk ondernemers in de sector de gelegenheid te geven hiervan te profiteren. Natuurlijk zal niet elke tip in het kennisdocument voor elke ondernemer van toepassing zijn. Maar we hopen hiermee wel inspiratie en handvatten te bieden tot excelleren in de sector en het werken aan een (nog) succesvoller bedrijf. Want zo werken we met elkaar aan een nóg aantrekkelijkere vrijetijdsprovincie.

Ga naar de inhoud