Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Jan Zwiers nieuwe voorzitter

Jan Zwiers heeft heel veel zin in verbindende rol als nieuwe voorzitter bij Recreatieschap Drenthe.

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Drenthe heeft donderdag 24 januari Jan Zwiers tot nieuwe voorzitter benoemd. Hij vervult hiermee de vacature die was ontstaan na het vertrek van Jan ten Kate. Jan Zwiers was al lid van het Dagelijks Bestuur. Door de benoeming van Jan Zwiers als voorzitter kwam ook de functie van algemeen lid van het Dagelijks Bestuur vrij. In deze functie is afgelopen donderdag Anique Snijders benoemd.

Voortrekkersrol

Jan Zwiers is wethouder bij gemeente Coevorden en heeft o.a. recreatie en toerisme in zijn portefeuille. Jan Zwiers: ‘Recreatieschap Drenthe heeft een voortrekkersrol wat betreft de recreatief-toeristische samenwerking in Drenthe en Ooststellingwerf. Tussen gemeenten onderling maar ook met ondernemers, Marketing Drenthe, Provincie en andere stakeholders op recreatief-toeristisch gebied. Samen kunnen we er voor zorgen dat we mee kunnen blijven doen in de sterk concurrerende markt van toeristische bestemmingen in Nederland. Met het Recreatieschap zetten we gezamenlijk in op een nog sterkere positie van de recreatief-toeristische sector binnen de provinciale economie. Ik heb er heel veel zin in om deze verbindende rol op me te nemen.’

Jan Zwiers
A. Snijder

Betrokkenheid

Anique Snijders is wethouder bij gemeente Midden-Drenthe. Zij ziet kansen voor recreatie en toerisme in Drenthe en voelt grote betrokkenheid bij de voorbereiding en uitvoering van het recreatief-toeristisch beleid van het Recreatieschap. Met haar benoeming is het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Drenthe weer compleet.

Skip to content